GISportal
Jedeme i díky Vám

Časopis Geografie má Impact Factor – Gratulujeme!

Společnost Thomson Reuters právě zveřejnila tzv. Journal Citation Report 2010 ZDE, která obsahuje scientometrickou analýzu sledovaných vědeckých časopisů z celého světa.

Časopis Geografie (uvedený ve zprávě jako GEOGRAFIE – PRAGUE) získal letos poprvé tzv. impakt faktor 0,787, což jej zařadilo do třetího kvartilu geografických časopisů (43. místo ze 65 sledovaných časopisů). Impakt faktor udává, kolikrát byl v průměru citován článek publikovaný v časopise v ostatních sledovaných vědeckých časopisech. Z Česka je ve skupině společenských věd (kam obor geografie ve zprávě patří) ve zprávě uvedeno 9 časopisů, z nichž Geografie má nejvyšší hodnotu impakt faktoru. Pět z devíti českých časopisů je ve třetím kvartilu v rámci svých oborů, ostatní 4 jsou ve čtvrtém kvartilu. Získání impakt faktoru je velký úspěch redakční rady časopisu Geografie a oboru jako celku.

Podrobnější pohled na zveřejněné analýzy ukazuje, že více než 70 % citačního ohlasu je dosaženo “autocitací” v rámci časopisu (články z Geografie jsou citovány zejména v dalších článcích v časopise Geografie, jen z necelých 30 % v jiných časopisech). Při vyloučení autocitací je impakt faktor našeho časopisu v Česku až třetí za Prague Economic Papers a Sociologickým časopisem, které mají velmi nízký podíl “autocitací”.

Pro udržení slibné hodnoty impakt faktoru musí časopis Geografie publikovat články, které budou relevantní i pro diskuze probíhající na stránkách jiných českých a světových časopisů.

Zdroj: ROMAN MATOUŠEK, (http://geography.cz/2011/06/casopis-geografie-mi-impact-factor/)

 

Share
Share