GISportal
Jedeme i díky Vám

Data z družice Sentinel 1 programu Copernicus jsou již dostupná

Družice Sentinel 1A evropského programu Copernicus, vypuštěna na oběžnou dráhu 3. dubna 2014, se dostala 7. srpna na svou provozní dráhu a 23. září úspěšně ukončila svou fázi uvedení do provozu (tzv. commissioning phase). Od 3. října jsou její data pravidelně dostupná, v souladu s volnou a otevřenou datovou politikou Copernicus, zcela bezplatně.

Základní informace

Sentinel 1A nese na své palubě jednofrekvenční radarový senzor C-SAR, snímající zemský povrch v pásmu C (5404 MHz). Přístroj umožňuje duální polarizaci, pojme až 1410 Gb a má kapacitu pro stahování dat 520 Mbit/s. Nad Evropou prolétne družice vždy jedenkrát za 12 dní (po vzestupné a sestupné dráze). Plány přeletu družice a použitých režimů budou po plném zprovoznění družice s předstihem poskytovány. Vybraná data potřebná pro oblast krizového řízení budou poskytována v reálném čase (do 1 hodiny po snímání), pro prioritní oblasti v téměř reálném čase (do 3 hodiny po snímání); ostatní data budou dostupná do 24 hodin po snímání. V r. 2016 je plánováno vypuštění identické družice Sentinel 1B, díky které se výrazně zlepší časové rozlišení družice.

Profil mise Sentinel 1:

 • start družice Sentinel 1A: 3. dubna 2014
 • start družice Sentinel 1B: 2016
 • nosná raketa: Soyuz, kosmodrom Kourou (Francouzská Guayana)
 • minimální životnost: 7 let, plánovaná 12 let
 • dráha: slunečně synchronní, výška 693 km, inklinace 98,18°
 • polarizace: horizontální (H) nebo vertikální (V)

Režimy snímání

Strategii provozu družice na oběžné dráze a přednostní využívání jednotlivých režimů snímání definuje tzv. Sentinel High Level Operations Plan, resp. Sentinel 1 Observation Scenario přímo pro Sentinel 1. Sentinel 1 snímá zemský povrch celkem ve 4 režimech:

 • Strip Map Mode (SM)
 • Interferometric Wide Swath Mode (IW)
 • Extra Wide Swath Mode (EW)
 • Wave Mode (WV)
Sentinel 1 - režimy snímání
Sentinel 1 – režimy snímání (zdroj: ESA)

Základní přehled parametrů jednotlivých režimů S1:

režim

způsob využití

prostorové rozlišení

šířka záběru

Strip Map Mode (SM) pouze při zvláštním požadavku pro monitorování krizových událostí

5 x 5 m

80 km

Interferometric Wide Swath Mode (IW) hlavní režim snímání nad pevninou, částečně nad mořem a v polárních oblastech

5 x 20 m

250 km

Extra Wide Swath Mode (EW) částečně používaný nad mořem a v polárních oblastech

20 x 40 m

400 km

Wave Mode (WV) hlavní režim snímání nad otevřeným mořem prostorové rozlišení 5 m ve čtvercích 20 x 20 km každých 100 km, snímáno pod dvěma různými úhly

Polarizace

Nad daným územím je systematicky používáno stejné polarizační schéma (v závislosti na vybrané aplikaci):

 • HH-HV nebo HH pro polární oblasti a mořské zalednění
 • VV-VH nebo VV pro ostatní oblasti (s výjimkou Baltského moře)
Ukázka jednoho cyklu družice s danými režimy a polarizací
Ukázka jednoho cyklu družice s danými režimy a polarizací (zdroj: ESA)

 

Úrovně zpracování dat

Všechny datové produkty jsou distribuovány ve formátu Standard Archive Format for Europe (SAFE) v celkem 4 různých úrovních zpracování. Podrobné informace o datových formátech S1 naleznete na webových stránkách ESA.

Přístup k datům

Data z družic Sentinel jsou díky volné a otevřené datové politice programu Copernicus systematicky a zdarma zpřístupňována všem kategoriím uživatelů. Existují dva různé přístupy k datům:

Komplexní přehled o družici Sentinel 1, jejím přístroji C-SAR a pořizovaných datech naleznete v on-line uživatelské příručce na stránkách ESA.

Program pro práci s daty

Přímo pro zpracování a základní analýzu dat Sentinelu 1 byl přímo vyvinut tzv. Sentinel-1 toolbox. Toolbox bude postupně upravován o další funkcionality; po každé úpravě bude jejich nová verze zveřejněna. Zároveň je vzhledem k opensource povaze toolboxů možné si je upravit a přizpůsobit pro své potřeby. Toolbox obsahuje rozhraní pro přístup k velkému množství dat v podobě cloudové platformy, čímž umožňuje velkoobjemová zpracování pomocí požadovaného algoritmu. Veškeré nástroje pro zpracování dat Sentinel jsou v souladu s otevřenou datovou politikou Copernicus poskytována bezplatně. Více informací včetně možnosti stažení toolboxu naleznete zde. Dále je možné využít volně dostupné programy ESA NESTPolSARpro.

Program Copernicus

Copernicus (dříve GMES) je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, jehož cílem je poskytování včasných a přesných informací pro podporu rozhodování v této oblasti. O tomto tématu se můžete více dozvědět na národním portálu Copernicus nebo na http://www.copernicus.eu. copernicus_logo

Share
Share