GISportal
Jedeme i díky Vám

Dáta z programu Copernicus budú voľne prístupné

15.11.2013 Európska vesmírna agentúra ESA oznámila, že družicové snímky z pripravovaných vesmírnych misií Sentinel budú voľne prístupné v plnom rozsahu v rámci programu Copernicus v operačnej fáze. Podľa ESA by tieto dáta mali dramaticky zlepšiť manažment životného prostredia a napomôcť porozumeniu efektov globálnej zmeny klímy. Program Copernicus bol predtým známy ako GMES (Global Monitoring for Environment and Security). „Zmenou názvu z GMES na Copernicus vzdávame úctu veľkému európskemu vedcovi a pozorovateľovi Mikulášovi Kopernikovi. Tak ako Kopernik v 16. storočí pomohol lepšie pochopiť náš svet, Európsky program pozorovania Zeme nám dáva možnosť dôkladne porozumieť našej meniacej sa planéte a umožňuje prijať konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality života občanov,“ uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

copernicus_logo

Misie Sentinel 1 až 5 budú postupne vypúšťané na obežnú dráhu od jari 2014. Každú z misií bude tvoriť dvojica satelitov. Predpokladaná životnosť týchto satelitov je 7 rokov.

Prvý zo satelitov Sentinel 1 by mal byť vypustený už na jar 2014. Dáta z tohto satelitu sa budú využívať hlavne v oblasti meteorológie a monitorovania morského ľadu. Snímkovať bude v C-kanály (8 – 4 Ghz) a s rozlíšením 5x20m. Po vypustení  druhého satelitu by mal snímkovať Európu každých 1 až 3 dni.

Sentinel 1
Sentinel-1

V rámci misie Sentinel 2 by mal byť prvý satelit vypustený počas roku 2014 a bude produkovať veľmi zaujímavé dáta pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva či environmentalistiky, keďže ponesie senzory na snímanie viditeľného, blízkeho infračerveného a infračerveného spektra zahŕňajúce 13 spektrálnych kanálov.  4 z nich budú mať rozlíšenie 10 m, 6 kanálov bude mať rozlíšenie 20 m a 3 kanály budú v rozlíšení 60 m. Po sprevádzkovaní aj druhého satelitu tejto misie, by mali snímkovať rovník každých 5 dní a stredné šírky každé 2 až 3 dni. Toto značné množstvo dát umožní monitorovať aj rýchle zmeny v krajine, ako napríklad rastliny počas vegetačného obdobia.

Hlavnými cieľmi misie Sentinel-3 je meranie topografie morskej hladiny, teploty hladiny morí, teploty zemského povrchu a spoľahlivosť pri podpore  oceánskych predpovedných systémov a pri monitorovaní životného prostredia a klímy.

Misie Sentinel-4 a Sentinel-5 sa budú venovať hlavne monitorovaniu atmosféry. Tieto dve misie budú umiestnené na meteorologických satelitoch organizácie Eumetsat. Ich úlohou bude napríklad monitoring kvality ovzdušia a ozónu v stratosfére .

Okrem sústavy vesmírnych družíc, Copernicus zahŕňa aj sieť pozemných monitorovacích staníc. Nad dátami z družíc a pozemných staníc sa vytvára aj segment služieb. Prvé dva druhy služieb (monitorovanie územia a krízové riadenie) sú k dispozícii od 1. apríla 2012.

Služba krízového riadenia bola v Českej republike po prvý krát úspešne aktivovaná pri júnových povodniach.

Viac informácií môžete získať na stránkach ESAesa_title.

Zdroje: ESA, CENIA, GISlounge

15.11.2013  Európska vesmírna agentúra ESA oznámila, že družicové snímky z pripravovaných vesmírnych misií Sentinel budú voľne prístupné v plnom rozsahu v rámci programu Copernicus v operačnej fáze. Podľa ESA by tieto dáta mali dramaticky zlepšiť manažment životného prostredia a napomôcť porozumeniu efektov globálnej zmeny klímy. Program Copernicus bol predtým známy ako GMES (Global Monitoring for Environment and Security). „Zmenou názvu z GMES na Copernicus vzdávame úctu veľkému európskemu vedcovi a pozorovateľovi Mikulášovi Kopernikovi. Tak ako Kopernik v 16. storočí pomohol lepšie pochopiť náš svet, Európsky program pozorovania Zeme nám dáva možnosť dôkladne porozumieť našej meniacej sa planéte a umožňuje prijať konkrétne opatrenia na zlepšenie kvality života občanov,“ uviedol v tejto súvislosti eurokomisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.

Misie Sentinel 1 až 5 budú postupne vypúšťané na obežnú dráhu od jari 2014. Každú z misií bude tvoriť dvojica satelitov. Predpokladaná životnosť týchto satelitov je 7 rokov.

Sentinel 1
Sentinel 1

Prvý zo satelitov Sentinel 1 by mal byť vypustený už na jar 2014. Dáta z tohto satelitu sa budú využívať hlavne v oblasti meteorológie a monitorovania morského ľadu. Snímkovať bude v C-kanály (8 – 4 Ghz) a s rozlíšením 5x20m. Po vypustení  druhého satelitu by mal snímkovať Európu každých 1 až 3 dni.

V rámci misie Sentinel 2 by mal byť prvý satelit vypustený počas roku 2014 a bude produkovať veľmi zaujímavé dáta pre oblasť poľnohospodárstva, lesníctva či environmentalistiky, keďže ponesie senzory na snímanie viditeľného, blízkeho infračerveného a infračerveného spektra zahŕňajúce 13 spektrálnych kanálov.  4 z nich budú mať rozlíšenie 10 m, 6 kanálov bude mať rozlíšenie 20 m a 3 kanály budú v rozlíšení 60 m. Po sprevádzkovaní aj druhého satelitu tejto misie, by mali snímkovať rovník každých 5 dní a stredné šírky každé 2 až 3 dni. Toto značné množstvo dát umožní monitorovať aj rýchle zmeny v krajine, ako napríklad rastliny počas vegetačného obdobia.

Hlavnými cieľmi misie Sentinel-3 je meranie topografie morskej hladiny, teploty hladiny morí, teploty zemského povrchu a spoľahlivosť pri podpore  oceánskych predpovedných systémov a pri monitorovaní životného prostredia a klímy.

Misie Sentinel-4 a Sentinel-5 sa budú venovať hlavne monitorovaniu atmosféry. Tieto dve misie budú umiestnené na meteorologických satelitoch organizácie Eumetsat. Ich úlohou bude napríklad monitoring kvality ovzdušia a ozónu v stratosfére .

Okrem sústavy vesmírnych družíc, Copernicus zahŕňa aj sieť pozemných monitorovacích staníc. Nad dátami z družíc a pozemných staníc sa vytvára aj segment služieb. Prvé dva druhy služieb (monitorovanie územia a krízové riadenie) sú k dispozícii od 1. apríla 2012.

Služba krízového riadenia bola v Českej republike po prvý krát úspešne aktivovaná pri júnových povodniach.

Viac informácií môžete získať na stránkachesa_title.esa_title

Zdroje: ESA, CENIA, GISlounge

Share
Share