GISportal
Jedeme i díky Vám

Geo Hackaton – GIS očima ajťáka

V sobotu 1. března se v prostorách VUT Brno konalo neobvyklé setkání s názvem Geo Hackaton. Smyslem a inspirací pro tuto akci bylo podle organizátorů (bratrů Dubrovských) nedostatečná spolupráce informatiků a geoinformatiků, což je určitě pravda. Jen se sami sebe zeptejte, na kolika akcích jste byli, kde by  byly tyto dva obory postaveny vedle sebe.

Nebudu se zde rozepisovat o každé prezentaci samostatně, nicméně hned první diskuze byla více než zajímavá. Jednalo se právě o vztahu oboru IT a geoinformatiky. Mnoho účastníků se shodlo (možná i díky tomu, že většina z nich právě byli Ajťáci), že geoinformatik má značné mezery z oblasti IT. Byly zde i názory, že když se geoinformatik snaží něco naprogramovat, tak to končí většinou špatně. To lze pochopit, ale všude existují výjimky.

Vizualizace prostorových dat za pomoci rozšíření PowerMap pro MS Excel (Štěpán Bechyňský)
Vizualizace prostorových dat za pomoci rozšíření PowerMap pro MS Excel (Štěpán Bechyňský)

Následně ve vzduchu visela otázka: Je jednodušší geoinformatika naučit informatiku nebo naopak? Asi uhodnete, která varianta měla větší podporu. Nicméně diskuze byla uzavřena příměřím: “Geoinformatik ví, co potřebuje a jak to má fungovat a informatik ví, jak to udělat.” Celý Geo Hackaton probíhal ve velmi přátelské atmosféře a to šlo poznat jak na otevřenosti a pohodlí přednášejících, tak i na bohatých diskuzích. Organizátoři plánují pořádat tuto akci 2 krát ročně: v první polovině roku by byla témata, kde by se prezentovala aplikovaná geoinformatika. V druhé polovině roka by se řešila data.

Komunikátory a lokátory s vysokou propustností signálu pro krizové situace dadávané firmou GINA
Komunikátory a lokátory s vysokou propustností signálu pro krizové situace dadávané firmou GINA

Pokud byste chtěli jakkoliv přispět (sponzorství, zajímavé téma, apod.), kontakty lze najít na adrese Geo Hackatonu , kde je také možné najít další materiály. Na uvedené adrese se bude organizovat i další Geo Hackaton a koho alespoň trochu zajímá technická stránka geoinformatiky, tak by ho to mohlo zaujmout. Kdybych měl celou akci shrnout do několika slov tak by to byla: neformálnost, improvizace, praktičnost.

Autor: Suche Ganbaatar

Share
Share