GISportal
Jedeme i díky Vám

Geoinformatics (pozvánka na konferenci)

Další ročník konference Geoinformatics proběhne ve dnech 12. a 13. září 2016 v místnosti B – 169 na Stavení fakultě ČVUT v Praze. Hlavním tématem konference je Využití otevřených dat v Geomatice.

Mezi přednášejícími budou zástupci poskytovatelů i uživatelů otevřených dat. Mezi poskytovateli dat budou dobře známí poskytovatelé otevřených dat jako Český úřad zeměměřický a katastrální nebo Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, ale i organizace, které otevřená data zatím neposkytují (Česká geologická služba, Hasičský záchranný sbor). Z řad firem využívající data účast přislíbily Cleerio, Hrdlička s.r.o. nebo Gefos.

Teoretičtější část příspěvků zajistí zástupci akademického sektoru a neziskových organizací. Jejich příspěvky se budou zabývat například rizikem ohrožení lidských práv nevhodnou publikací otevřených dat, tvorbou českého Národního katalogu otevřených dat nebo dalším logickým krokem po otevření dat, tedy jejich propojováním.

Kromě přednášek chceme dát tradičně velký prostor k diskuzi. Téma k tomu přímo vybízí, ať už diskuzemi mezi poskytovateli dat, sdílením zkušeností mezi jejich uživateli nebo zpětnou vazbou od uživatelů k poskytovatelům.

Vstupné na konferenci je tradičně zdarma a bez registrace, tomu odpovídá pouze chatrné občerstvení. V pondělí večer společně navštívíme některé z blízkých restauračních zařízení, kde bude pokračovat profesní i nezávazně společenská diskuze.

Uzávěrka přihlášek vlastních prezentací je do konce srpna, témata příspěvků posílejte na mail: michal.med@fsv.cvut.cz

Share
Share