GISportal
Jedeme i díky Vám

GIS Ostrava 2015 – první informace

Sice nám teprve začíná léto, ale první informace o lednovém sympoziu GIS Ostrava jsou již na světě. Nezapoměňte si tedy do kalendářů zaznačit datum 26.-28. ledna 2015, Nová aula VŠB-TUO, Ostrava. Konference se již tradičně skládá z dvou částí: česká sekce – Současné výzvy geoinformatiky a anglická – Surface models for geosciences. Vybrané příspěvky budou publikovány v  Lecture Notes in Geoinformation and Cartography Series (Springer). Více informací obsahuje první cirkulář.

Důležitá data

 • 1. 9. 2014 uzávěrka přihlášek seminářů
 • 19. 9. 2014 (v anglické části se abstrakty neposílají) zaslání předběžných přihlášek a přihlášek referátů včetně abstraktu (min. 50 slov)
 • 22. 9. 2014 vyrozumění o přijetí seminářů
 • 10. 10. 2014 vyrozumění o přijetí referátů
 • 20.10.2014  deadline for full papers submission
 • 1.12.2014 notification of paper acceptance
 • 20. 12. 2014 konečná uzávěrka referátů
 • 20. 12. 2014 konečný termín zaslání závazných přihlášek za zvýhodněné vložné

Témata české sekce jsou:

 • GeoInfoStrategie a infrastruktury pro prostorové informace
 • Implementace INSPIRE
 • Geoinformatika ve veřejné správě
 • Vývoj GIS aplikací
 • Open Source v geoinformatice
 • Databázová řešení v GIS
 • Zdroje dat pro modelování povrchů
 • DPZ (vč. lidaru) pro modelování povrchů
 • Velkoobjemová data
 • Komunitní data (crowdsourcing) pro modelování povrchů
 • Globální polohové a navigační systémy
 • Prostorové interpolační metody v praxi
 • Morfometrické analýzy v praxi
 • Vizualizace a kartografie pro modelování povrchů
 • Geoinformatika pro sociální geografii a regionalistiku
 • Geoinformatika pro dopravní plánování a modelování
 • Aplikace geoinformačních technologií v zemědělství a lesnictví
 • Aplikace geoinformačních technologií v hydrologii
 • Aplikace geoinformačních technologií v ochraně životního prostředí
 • Aplikace geoinformačních technologií v hornictví a geologii
 • Aplikace geoinformačních technologií v operačním a krizovém řízení
 • Etické a legislativní otázky geoinformatiky
 • Vzdělávání a popularizace v oblasti GI science
 • Nové trendy v geoinformatice

Anglická sekce se letos zaměřuje na:

 • Optical remote sensing and photogrammetry for elevation data
 • LIDAR for elevation data
 • Radar interferometry for elevation data
 • GNSS/GPS for elevation data
 • UAV for elevation data
 • Crowdsourcing for elevation data
 • Surveying for elevation data
 • Elevation data pre-processing
 • Surface model construction
 • Semi-automated and fully-automated methods of surface model construction
 • Elevation data integration (including multi-conceptual, multi-scale)
 • Surface model storage
 • Maintenance and update of surface models
 • Temporal changes of surface models
 • Fractal and chaos for surfaces
 • Feature extraction
 • Big Data processing (including data generalization, parallel computing)
 • Geomorphology
 • Analysis of surface models (including multi-scale analysis)
 • 3D analysis (namely in urban space)
 • Surface models for hydrology, meteorology, climatology
 • Surface models for agriculture and forestry
 • Surface models for broadcasting
 • Surface models for visibility studies
 • Surface models for geology and mining
 • Surface models for environmental science
 • Surface models for human geography
 • Surface models for urban geography
 • Surface models for archeology
 • Surface models for military services
 • Uncertainty of surface models and their uses
 • Static and dynamic visualization of surface models
 • Surface model visual enhancement and rendering
 • Surface model for 3D visualization and VRML
 • 3D printing
 • Spatial infrastructures for surface models, distribution and sharing
 • Licensing, price, policy
Share
Share