GISportal
Jedeme i díky Vám

GISáček 2012 – výsledky (fotogalerie)

Abychom neochudili ty, kteří neholdují sociální síti Twitter, díky níž jste mohli minulý týden sledovat aktuální dění na studentské soutěži GISáček 2012, tak nyní přinášíme krátký souhrn výsledků.

V kategorii bakalářů bylo pořadí následující:

1. místo – Václav Kostka (VŠB-TUO): Vybudování webových stránek pro U3V s informacemi pro mapování zajímavých turistických lokalit
2. místo – Juraj Kisztner (VŠB-TUO): Vizualizace výsledků monitoringu technických zařízení v prostředí elektronicky publikované mapy
3. místo – Jana Straková (VŠB-TUO): Dostupnosť sociálnych služieb v Ostrave

V kategorii magistrů/inženýrů se umístili:

1. místo – Jan Russnák (MU): 3D model areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
2. místo – Ondřej Veselý (UPOL): Správa informací Archívu map Českého svazu orientačních sportů
3. místo – Ondřej Masař (VŠB-TUO): Model predikce rizika klíšťaty přenášených patogenů na příkladu Jihočeského kraje

A soutěžilo se i s postery, kde zvítězili:

1. místo –  Gabriela Pekárková (TUL): 3D model lyžařského areálu Ještěd
2. místo – Pavlína Jašková (VŠB-TUO): Vyhodnocení rozboru trvale udržitelného rozvoje pro obec a k. ú. Rajnochovice – Zlínský kraj
3. místo – Ondřej Havel (VŠB-TUO): Automatizované vyhodnocení sítě silničních komunikací z obrazu získaného digitální leteckou fotokomorou

Všem vítězům gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů do další práce.

Vítězné práce z bakalářské a magisterské/inženýrské sekce vám čtenářům přinese GISportál v následujících dnech.

Fotogalerie: autor Michal Kačmařík.

Share
Share