GISportal
Jedeme i díky Vám

IPR Praha zveřejnil návrh metropolitního plánu

Už týden (od pondělí 27. listopadu 2017) se veřejnost může seznámit s novou verzí návrhu Metropolitního plánu – nového územního plánu vydaného Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha). V současnosti plán prochází vyhodnocením vlivu na udržitelný rozvoj. Projednávání plánu by mělo začít hned na jaře 2018.

„Návrh plánu prošel v poslední době velkou diskusí, do níž bylo zapojeno mnoho lidí z různých oborů a institucí. Věřím, že nyní je dlouhý proces projednávání dobře připraven,“ popisuje novinku primátorka Adriana Krnáčová.

„Plníme harmonogram přípravy tak, aby na jaře příštího roku mohlo být zahájeno projednání s městskými částmi, dotčenými orgány a veřejností. Do té doby uspořádáme řadu setkání, na kterých se budou moci všichni zájemci s návrhem seznámit. Připomínkovací proces je pro výslednou podobu dokumentu zcela zásadní, proto návrh zveřejňujeme již nyní,“ doplnila její náměstkyně Petra Kolínská.

„Pro nás je Metropolitní plán dokumentem, v němž je tím nejkomplexnějším způsobem vyjádřena vize rozvoje Prahy na příští desetiletí. Je to rámec pro další dílčí plány a projekty, kterými se zabývá IPR, ale i mnoho dalších městských institucí,“ říká Ondřej Boháč, ředitel IPR Praha. Plán údajně neřeší detail jednotlivých parcel či ulic, ale jde o koncepci města jako celku o rozloze téměř 500 km².

Celý návrh plánu je zveřejněn na webu plan.iprpraha.cz. Současná verze nese označení 3.3. „Do návrhu plánu se obtiskly desítky hodin jednání, názory odborných recenzentů i právníků, vůle státní správy, městských částí a dalších institucí. Proto jsme postupně vytvářeli další a další verze, ve kterých jsme se snažili o kompromis mezi mnoha zájmy a představami,“ popisuje podrobnosti vzniku Ondřej Boháč. Na webu jsou ovšem k nahlížení i starší verze plánu.

 

K hlavním cílům Metropolitního plánu patří zamezit rozšiřování zástavby do krajiny v periferních oblastech města. Namísto toho prosazuje, aby nová zástavba vznikala v transformačních územích, tedy například na místě starých průmyslových komplexů, které již svému původnímu účelu neslouží. Plán též přinese například celoplošnou výškovou regulaci zástavby, která dosud v Praze oproti některým jiným městům palčivě chyběla. Mrakodrapy a jiné výškové budovy tak již nebudou v budoucnu moci vznikat jako nahodilé solitéry. Plán navrhuje umožnit stavbu výškových budov jen v několika vybraných oblastech.

Metropolitní plán navrhuje pravidla rozvoje Prahy na příštích patnáct až dvacet let. Nový územní plán vzniká od roku 2012 a začít platit by měl nejpozději v roce 2023. Na jaře 2018 by měl započít proces veřejného projednání, jehož se vedle úřadů a odborných institucí mohou zúčastnit i samotní občané. Délka projednávání bude záviset na množství připomínek, které budou k návrhu podány. Jejich počet se dá odhadnout dle předchozích zkušeností na několik tisíc.

zdroj: IPR Praha

Share
Share