GISportal
Jedeme i díky Vám

Jak se mění volební okrsky

Městská rada v New Yorku připravuje změnu hlasovacích okrsků, která ovlivní volbu do městského zastupitelstva pro příští desetiletí. Analýza situace a případná změna je diskutována pravidelně po každém sčítání lidu. Spíše než zachování kontinuity volebních okrsků v prostoru je brán zřetel na jejich homogenitu po stránce skladby obyvatelstva. Největší pravděpodobné změny se tak budou týkat oblastí honího Manhattanu a Richmond Hills v oblasti Queens, kde nastal výrazný posun zejména v osídlení černošským a latinoamerickým obyvatelstvem.

Ačkoliv jde o ukázku mimo české a slovenské prostředí, tak za pozornost stojí zejména mapa, která se s danou změnou pojí. Jde totiž o  ukázku poutavé moderní kartografie, která je snadno dostupná a srozumitelná široké veřejnosti a současně je informačně bohatá a to i díky volně dostupným datům a informacím.


via WNYC.org

Share
Share