GISportal
Jedeme i díky Vám

Jak využít mapové aplikace gis při koupi nemovitosti

Při koupi nemovitosti se rozvážnější kupující snaží zjistit o nemovitosti co nejvíce věcí. Nebývá to vždy jednoduché, zvláště v případě pozemku – komplikace mohou nastat při vyhledávání informací i jejich interpretaci. Například při zjišťování dostupné infrastruktury nemůžeme najít mapu, kudy vedou inženýrské sítě, nebo je nalezená mapa tak složitá, že se v ní nevyznáme.

Velkou úlevou při zjišťování informací o nemovitosti pro nás může být, pokud má obec zpracovaný mapový portál či vlastní GIS server. Obcí, které tímto způsobem digitalizují a zpřístupňují své podklady, v poslední době přibývá. S tím, jak každá obec zpracovává nové infrastrukturní a plánovací podklady, rozšiřuje se i spektrum informací, které v její mapě nalezneme.

Co v gis portálu můžeme najít

Každá obec má zpracované podklady GIS pro jiné oblasti podle toho, co se stihlo za doby existence zpracovat. Téměř vždy funguje jako jedna z mapových vrstev katastrální mapa. Většina obcí využívající GIS také přenesla do mapového portálu své územní plány, alespoň jejich hlavní výkresy. Pro představu se můžete podívat na obrázek dole, kde vybarvená místa ukazují, které obce Středočeského mají své územní plány zanesené v aplikaci.

Dále v mapě často můžeme najít již nahoře zmíněnou mapu inženýrských sítích, což je obrovská pomoc, protože dobrat se někdy zákresů inženýrských sítí bývá zdlouhavé. Bohužel ne vždy nalezneme kompletní informace, může chybět např. mapa vodovodního řadu, zatímco mapa kanalizace už je zpracovaná. I tak je to užitečné alespoň pro prvotní představu o dostupné infrastruktuře, neboť sítě bývají zpravidla vedeny společně.

Jak s mapami pracovat

Mapová aplikace GIS by pro nás při prověřování pozemku měla sloužit spíše jako vodítko a pomocník. Na mapy se nelze plně spoléhat, i když jsou poměrně přesné, a to kvůli tomu, že jejich závaznost oproti oficiálním dokumentům a vyjádřením není jednoznačná. Nejlepší je použít GIS portál pro prvotní zorientování se, např. si vyhledáme pozemek v mapě a dále si přepínáme mezi jednotlivými vrstvami a zjišťujeme co všechno z mapy lze vyčíst. Získané informace pak dále ověřujeme v územním plánu, katastru nemovitostí nebo u správců infrastruktury.

Při komunikaci s úřady je přínosná funkce exportu mapy, kterou můžeme následně dokládat situaci. Výborně slouží také měření vzdálenosti, a to zejména pro zjištění vzdálenosti inženýrských sítí od pozemku, která značně ovlivňuje cenu vybudování přípojky. Práci s mapami portálu GIS můžeme při prověřování nemovitostí (zejména pak pozemků) jedině doporučit. Snad se množství dostupných podkladů bude rozšiřovat ještě rychlejším tempem než dosud.

 

Markéta Pištora

Autorka se věnuje prověřování pozemků

LandCheck.cz – Pomůžeme vám najít pozemek pro váš vysněný domov

 

 

 

Share
Share