GISportal
Jedeme i díky Vám

Kam se Evropané stěhují za prací?

V roce 1968 byl v některých státech Evropy zaveden otevřený pracovní trh a lidé tak dostali možnost cestovat za prací ze země svého původu i do dalších zemí. Po pádu Sovětského svazu a rozšiřování Evropské Unie se začalo stěhovat ještě více lidí. Které země jsou ale ty, které pracovníků přijímají nejvíce? A které země naopak ekonomická síla hojně opouští? To vše je zjistitelné na jednoduché mapě migračních proudů, kterou vytvořila Roxana Torre.

Mapa mimo jiné ukazuje jednoznačný trend odlivu pracovníků ze zemí bývalého Východního bloku, ale také Portugalska. Naopak v případě zemí jako Nizozemsko či Itálie je počet imigrantů a emigrantů téměř v rovnováze. V absolutních číslech přijímá nejvíce ekonomických přistěhovalců Německo a Velká Británie, přepočte-li se však počet migrantů na počet pracujících lidí, suverénně nejvíce přistěhovaných hlásí Lucembursko (45 % pracovní síly je z jiné země). Oblíbenými zeměmi pro práci v zahraničí jsou podle relativních čísel také Švýcarsko, Irsko a Kypr.

V mapě lze nalézt velké množství dalších zajímavých informací. Odkaz na vizualizaci je zde.

Share
Share