GISportal
Jedeme i díky Vám

Kde se věda a umění potkává s technologií a obchodem (PR)

Kde se věda a umění potkává s technologií a obchodem – stáž na Aalto Univezitě v Espoo v Helsinkách.

V polovině srpna vyrazila skupina tří vědeckých pracovníků z Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice na dvoutýdenní stáž na School of Science, Aalto University v Espoo ve Finsku. Aalto Univesity je administrativně mladou institucí. S jejím názvem se lze setkat od roku 2010, kdy univerzita vznikla sloučením tří do té doby samostatných univerzit s dlouholetou tradicí, patřících ve svém oboru mezi špičkové univerzity: Helsinky School of Economics, University of Art and Design a Helsinky Univesity of Technology. Spojení těchto institucí se odráží i v mottu Aalto University: „Where science and art meet technology and business“.

Stáž byla realizována v rámci projektu NeoCartoLink, který si klade za cíl podpořit vznik národní kartografické sítě a navázání produktivního partnerství mezi odborníky z institucí terciárního vzdělávání (univerzity a výzkumná a vývojová pracoviště) a aplikační sféry (společnosti podnikající v oblasti kartografie a tvorby map). Nositelem projektu je Katedra geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Katedra geoinformatiky a Projektové centrum Univerzity Palackého zajišťovaly kompletní administrativní servis.

Návštěva směřovala na moderní pracoviště, které se zabývá výzkumem v oblasti usability engineeringu – Department of Computer Science and Engineering. Pracoviště se metodami usability ingeneeringu zabývá již řadu let a disponuje špičkovým moderním vybavením a špičkovými odborníky v tomto perspektivním oboru. Průvodcem vědeckých pracovníků byl po celou dobu Marko Nieminen, D.Sc. (Tech.), jenž na pracovišti působí jako profesor použitelnosti a uživatelského rozhraní. Protože je hlavním zájmem účastníků stáže aplikace metod usability engineeringu při testování a hodnocení použitelnosti kartografických produktů, bylo vybráno právě toto pracoviště.

Při první návštěvě pracoviště byl ve spolupráci s Marko Nieminenem sestaven detailní plán stáže s podrobným rozpisem aktivit na jednotlivé dny pobytu. V tuto chvíli jsme byli poprvé mile překvapeni precizností hostitelské strany. Dalším krokem bylo představení projektu a obou univerzit. Diskutovány byly studijní programy a jejich náplň. Obě strany přestavovaly především programy, jejichž součástí je výuka geoinformačních technologií, kartografie a problematiky použitelnosti. Na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice je vyučována kartografie, geoinformatika a problematika použitelnosti ve studijních programech Ekonomika a management a Hospodářská politika a  správa a posledním programem je Systémové inženýrství a informatika. Na School of Science of Aalto University je problematika usability engineeringu vyučována detailně v celé řadě kurzů, jež si zapisují zejména studenti oborů studijního programu Computers science and engineering. Použitelnost je diskutována v kurzech: Methods for User-centred Product Development, Introduction to Usability School, User Interface Construction, Strategic User-Centred Design, Interaction Design and Evaluation, Special Assignment in User-Centred Product Development, Individual Course on Usability, Seminar on User Interfaces and Usability a Thesis Seminar.

Ve výuce na Aalto University je kladen důraz na internacionalizaci výuky a její provázanost s praxí. Výuka v navazujícím studiu probíhá v angličtině. Seminární, bakalářské, diplomové a doktorské práce jsou většinou svázány s konkrétním projektem nebo zadáním z praxe. O spolupráci je dlouholetý oboustranný zájem. Vazbu na praxi potvrzují i pravidelně organizované Art Design Factory a Summer School, kde studenti řeší praktické úlohy.

Během stáže byla představena laboratoř použitelnosti, byly diskutovány používané metody usability engineeringu s důrazem na jejich možnosti použití v oblasti kartografie a geoinformatiky. Byla představena a navštívena také další pracoviště hostitelské univerzity, která se zabývají výzkumem nestandardních uživatelských rozhraní. V rámci návštěv byly prezentovány digitální mapy zobrazené na velkoformátové dotykové horizontální obrazovce ovládané současně i pohybem hlavy uživatele (Microsoft Kinect). Na dalším pracovišti proběhla diskuse o mobilních aplikacích poskytujících uživatelům 3D data a způsobu výběrového renderování 3D modelu.

Hostitelská organizace zajistila návštěvu dalších organizací zabývajících se související problematikou. Navštíven byl Finský geodetický institut, kde byla domluvena budoucí spolupráce v rámci projektu zabývajícího se výzkumem v oblasti obohacování prostorových dat. Institutem byly prezentovány projekty související s použitelností v kartografii. Zmíněn byl projekt, jenž se zabýval zjišťováním, kterých objektů si lidé ve finské krajině nejvíce všímají jako orientačních bodů. Druhým představeným projektem byly tematické mapy národního parku prezentované návštěvníkům prostřednictvím dotykového velkoformátové obrazovky. V obou případech byl zájmovým územím národní park Nuuksio, který je nedaleko Helsinek a každoročně ho tak navštíví tisíce návštěvníků.

Jedna z návštěv směřovala do společnosti NOKIA, kde byla kromě prezentace novinek vedena i diskuse o použitelnosti mobilních zařízení a mapových aplikací. Navštíveny byly také společnosti KONE a Fortum, kde došlo k představení těchto firem.

Stáž byla velice úspěšná a ohromné zážitky dala účastníkům stáže i severská kultura a krásná příroda. Příjemná byla dopravní a informační infrastruktura. Vysoce pozitivně lze vnímat jazykovou gramotnost obyvatel, anglicky se dalo domluvit nejen na univerzitě, ale i v obchodech a autobusech.

Článek vznikl v rámci řešení projektu NeoCartoLink – podpora tvorby národní sítě kartografie nové generace, CZ.1.07/2.4.00/31.0010. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Autoři: Pavel Sedlák, Miloslav Hub, Jitka Komárková, Marko Nieminen

Share
Share