GISportal
Jedeme i díky Vám

Kolik by bude stát nový Národní geoportál INSPIRE?

Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) právě poptává „Zjištění ceny „Dodávka řešení Geoportálu““.  Pokud si myslíte, že byste jako firma mohli takový portál postavit – CENIA nyní zatím zjišťuje pouze případnou cenu – nejedná se výběrové řízení, ale spíše průzkum trhu, podívejte se na popis níže. 

Jak by měl nový národní geoportál vypadat?:

Řešení Geoportál bude splňovat veškeré požadavky Zadavatele na moderní informační systém veřejné správy. Bude obsahovat inovované nástroje současného Národního geoportálu INSPIRE (NGI), nástroje nové, jejichž funkcionalita bude následovat aktuální trendy a potřeby v oblasti geoinformatiky na národní i evropské úrovni. Bude plně v souladu s národní i evropskou legislativou. Z hlediska definice funkčních požadavků pro veřejnou zakázku musí obsahovat minimálně všechny nástroje, které obsahuje současný NGI. Geoportál bude zohledňovat požadavky na stále narůstající počet poskytovatelů dat a bude navržen tak, aby jeho funkcionality mohly v budoucnu pokrýt i požadavky geoportálu národního.

Dle zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí je NGI ústředním prvkem národní infrastruktury prostorových dat, primárním přístupovým bodem a rozcestníkem k dílčím informačním zdrojům ČR a jediným přístupovým bodem za ČR do Evropské infrastruktury prostorových dat. Řešení musí splňovat standardy vycházející ze směrnice INSPIRE a musí být kompatibilní s geoportálem Evropské komise https://inspire-geoportal.ec.europa.eu/.

Nové řešení Geoportálu bude koncipováno pro provozování v cloudu mimo Ministerstvo životního prostředí s ohledem na stabilní zajištění dostupnosti požadované směrnicí INSPIRE a plánovaný eGovernment cloud. 

Share
Share