GISportal
Jedeme i díky Vám

Kulturák, nebo Rakev? Výzkum libereckých živých jmen pokračuje druhou fází

Přesně 2645. Tolik lidových názvů přidali Liberečané do interaktivní mapy Živá jména. Mapa je součástí stejnojmenného projektu, který v září 2019 spustili Daniel Vrbík a Václav Lábus z Technické univerzity v Liberci. Úspěšný projekt nyní začíná svou druhou fázi. Jejím cílem je zjistit, která z nasbíraných jmen mají největší počet aktivních uživatelů. A i tentokrát se počítá s pomocí veřejnosti.

„Běžný obyvatel města pro svou orientaci aktivně používá řádově desítky, výjimečně stovky jmen, a to v závislosti na tom, v jakém sociálním a fyzickém prostředí se pohybuje,“ vysvětluje spoluřešitel projektu Živá jména Daniel Vrbík. „Předpokládáme ale, že existuje něco jako základní fond lidových jmen, která zná a užívá v podstatě každý Liberečan. Taková jména označují hlavní orientační body ve městě,“ doplňuje další z autorů projektu Václav Lábus. Úkolem druhé etapy projektu, která startuje v těchto dnech, je tento základní orientační systém obyvatel města poznat a popsat.

Za tím účelem autoři projektu připravili webovou aplikaci, jejímž prostřednictvím se mohou dobrovolníci ke znalosti jednotlivých jmen vyjádřit. Aplikace je přístupná z webového rozhraní http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena a funguje velmi jednoduše: postupně se zde zobrazují jednotlivé názvy, nasbírané v první fázi projektu, a respondent volí z nabídky znám/neznám. Součástí aplikace je i mapa, která pojmenovaný objekt identifikuje, a tím respondentovi usnadňuje orientaci. „Čím více zájemců se zapojí, tím budou výsledky přesnější. První fáze projektu se aktivně zúčastnilo přes 300 dobrovolníků. Kdyby se stejný počet zapojil i v této fázi, byli bychom spokojení,“ uvádí Daniel Vrbík.

Dobrovolníci by se v ideálním případě měli vyjádřit ke všem 2645 názvům, která v databázi Živá jména figurují, ale samozřejmě není potřeba projít celou databázi najednou. „Veškeré odpovědi se automaticky ukládají a respondent tak může práci kdykoli přerušit a vrátit se k ní později,“ říká Václav Lábus. Aplikace náhodně generuje jména z území celého Liberce, ale kromě toho umožňuje zobrazovat názvy podle jednotlivých městských částí. „Respondenti vlastně nemusí projít veškerá jména. Budeme ale rádi, když tak učiní. Času je na to dost. Aplikace bude funkční minimálně do konce ledna 2021,“ doplňuje Lábus.

Tím, že aplikace postupně seznamuje se všemi sesbíranými lidovými jmény, nabízí zájemcům o spolupráci poznat Liberec z trochu jiného úhlu pohledu. Ukazuje totiž důležitá místa jednotlivých čtvrtí tak, jak je vnímají jejich obyvatelé. Sami respondenti se pak v aplikaci dozví, nakolik lidová jména v Liberci znají, a to i v podrobnosti městských částí. Navíc, čím více jmen respondenti zpracují, tím větší budou mít šanci, že budou vylosováni v soutěži, kterou autoři spouští spolu s výzkumem. „Kromě soutěže o ceny jsme jako odměnu respondentům za pomoc zapracovali do aplikace také zajímavosti o různých místech v Liberci a jejich pojmenováních,“ doplňuje Daniel Vrbík.

Vyhodnocení této části projektu Živá jména proběhne na jaře 2021. „Doufáme, že díky pomoci dobrovolníků budeme schopni identifikovat orientační dominanty města, jinými slovy, že z více než 2500 sebraných lidových názvů stanovíme několik desítek, u nichž budeme moci s velkou mírou jistoty říci, že je používají takřka všichni obyvatelé Liberce,“ uzavírá Daniel Vrbík. To má nejen svou geografickou a kulturně-historickou hodnotu, ale i tu praktickou. Taková jména mohou posloužit městu pro aktualizaci jeho orientačního systému nebo hasičskému záchrannému sboru pro doplnění podkladů sloužících k identifikaci nahlašovaných událostí.

Share
Share