GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa Bezbariérová Třeboň

K příležitosti Otevírání lázeňské sezóny 2012 vydalo město Třeboň mapu Bezbariérová Třeboň. Mapa navázala na předchozí plán města vypracovaný firmou Žaket. Celkové zpracování mapy, to znamená od samého základu bez použití cizích vektorových dat, tentokrát zajišťovali zaměstnanci úřadu. Grafické zpracování zadní strany a tisk provedla externí firma Žaket.

Mapa vznikla v rámci pracovní skupiny Bezbariérová Třeboň a projektu Zdravé město a MA21. Podkladem pro mapu byla digitální technická mapa a ortofoto snímky. Jako kreslící program byl vybrán Ocad 10. Terénní mapování provedli studenti ve spolupráci s osobami s omezenou schopností pohybu.

Ukázka centra Třeboně

Mapa je v měřítku 1 : 6000 a obsahuje informace o přístupu do všech veřejných budov a významných třeboňských památek, nebezpečná místa a doporučené bezbariérové trasy. Pro snadnější orientaci je přidán rejstřík ulic a rejstřík budov s informací o bezbariérovosti. Rozměry mapy jsou 45 x 50 cm.

Zadní strana je plná informací o městě Třeboň, projektu Bezbariérová Třeboň a hlavních institucích a firmách. Informace doplňuje plán okolí s vykreslenými památkami a mapka centra. Ve výřezu centra jsou obsaženy i domovní čísla, která jsou natočena tak, aby správné zorientování mapy na sever bylo hračkou. Celá mapa, která vyšla v nákladu 2000 výtisků a dalších 500 výtisků je v anglické a německé verzi. K dostání jsou pak na Městském úřadě Třeboň, na Informačním a kulturním středisku a v lázních.

Bezbariérová mapa Třeboně

Mapa je v souřadnicovém systému S-JTSK, což umožňuje export doporučených tras třeba do gpx souboru pro navigace. Mapa se zároveň stala jakýmsi základem pro další krůčky v kartografické tvorbě úřadu. Právě totiž vzniká turistická mapa celého správního obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň, což je ale vzhledem k jednomužnému autorskému týmu běh na velmi dlouhou trať. Nicméně část je již hotova. Trochu byly pozměněny symboly a mapa byla využita pro projekt Stromy Třeboňska – k nahlédnutí v průvodci k vytištění (vždy u každé trasy). Dvě z těchto tras jsou též bezbariérové.

Jakub Hulec // referent územního plánování // Město Třeboň // Redakčně zkráceno


Share
Share