GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa roku 2020 (výsledky)

Česká kartografická společnost v roce 2021 uspořádala v pořadí již 23. ročník soutěže Mapa roku. Odborná komise pro soutěž Mapa roku přihlášená kartografická díla vydaná na území České republiky v roce 2020 zhodnotila na svém červnovém zasedání a určila nominace a vítěze tohoto prestižního kartografického ocenění.

Uzávěrka pro přihlášení kartografických děl a výsledků studentských prací byla 31. března 2021 a následující období patřilo podrobnému hodnocení produktů jednotlivými členy hodnotící komise. Ve středu 16. června 2021 se členové komise sešli na Geografickém ústavu Masarykovy univerzity v Brně a po společném jednání stanovili nominace na ocenění Mapa roku 2020.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo za účasti široké kartografické komunity ve čtvrtek 9. září 2021 v rámci Společenského večera 24. kartografické konference v Ostravě od 19 hodin.

O titul Mapa roku 2020 bojovalo celkem 15 producentů z celé České republiky a 13 autorů studentských prací ze tří vysokých škol.

Počet přihlášených produktů v kategoriích:

Atlasy, soubory a edice map                                                                12

Samostatná kartografická díla                                                           107

Kartografická díla pro školy                                                                  5

Studentské kartografické kvalifikační práce                                       13

Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu                    7

                                                                                                                        

NOMINACE A OCENĚNÍ MAPA ROKU 2020:

V kategorii Atlasy, soubory a edice map byly nominace:

 • Dárková sada map Slovensko 1 : 40 000, mapy 801–848
  SHOCart, spol. s r. o.
 • Sada tyflomap pro nácvik samostatného pohybu osob se zrakovým postižením
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů
  Univerzita Palackého v Olomouci
 • Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století:
  translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727-1728
  Národní archiv
 • Historický atlas měst České republiky, svazek 31 – Jaroměř
  Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Vítězným dílem je publikace Krajina a urbanismus na rukopisných plánech z 18. století:
translokační plány židovských obydlí v zemích Koruny české v letech 1727-1728
, vydaná Národním archivem.

 

V kategorii Samostatná kartografická díla byly nominace:

 • Evropa – nástěnná obecně zeměpisná mapa
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Beskydy, Javorníky 1 : 50 000
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Krkonoše 1 : 25 000
  SHOCart, spol. s r. o.
 • Lerici, city map
  JN-kart
 • Brdy, mapa KČT 1 : 40 000
  TRASA, spol. s r. o.

 Vítězným dílem je mapa Beskydy, Javorníky 1 : 50 000, vydaná společností Kartografie PRAHA.

 

V kategorii Kartografická díla pro školy a vzdělávání byly nominace:

 • Vývoj českého státu (v 1. polovině 20. století) – dějepisná nástěnná mapa
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Evropa – nástěnná obecně zeměpisná mapa
  Kartografie PRAHA, a. s.
 • Česká republika – národopisné oblasti
  STIEFEL EUROCART, spol. s.r.o.
 • interaktivní atlas světa Atlas.Mapy.cz
  Seznam.cz, a. s.
 • Moravský kras a okolí: Atlas pro terénní výuku a outdoorové aktivity
  Masarykova univerzita

Vítězným dílem je mapa interaktivní atlas světa Atlas.Mapy.cz, vydaný společností Seznam.cz.

V kategorii Digitální kartografické produkty a aplikace na internetu byly nominace:

 • interaktivní atlas světa Atlas.Mapy.cz
  Seznam.cz, a. s.
 • aplikace Analýzy výškopisu
  Zeměměřický úřad
 • aplikace Archiv
  Zeměměřický úřad
 • Portál Český historický atlas
  ČVUT v Praze a Historický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

Vítězným dílem je Portál Český historický atlas, vytvořený Katedrou geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd České republiky.

 

V kategorii Studentské kartografické práce byly nominace:

 • Tematický atlas Olomouckého kraje v infografickém provedení

     Jakub Žejdlík, Univerzita Palackého v Olomouci

 • Turistická mapa okolí Pravčické brány se zaměřením
  na velkoměřítkové mapování pískovcového reliéfu

     Markéta Žuravská, Univerzita Karlova

 • Mapování vybraných aspektů chovu psů v Olomouci

     Tomáš Vaníček, Univerzita Palackého v Olomouci

 • Prostorové vyhodnocení fenoménu brain drain města Olomouce

     Jan Chloupek, Univerzita Palackého v Olomouci

 • Atlas vybraných demografických charakteristik Česka
  David Čihák, Univerzita Palackého v Olomouci

 

Vítězným dílem je práce Atlas vybraných demografických charakteristik Česka autora Davida Čiháka z Univerzity Palackého v Olomouci.

 

Hodnotící komise pro soutěž Mapa roku 2020 udělila nad rámec cen udělovaných v jednotlivých kategoriích dvě zvláštní ocenění.

První Zvláštní ocenění hodnotící komise pro soutěž Mapa roku získal Zeměměřický úřad za vývoj uživatelsky hodnotných webových mapových aplikací.

Druhé Zvláštní ocenění hodnotící komise pro soutěž Mapa roku získala Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci za inovativní přístup v české tyflokartografii.

Aktuální informace o soutěži jsou na webových stránkách České kartografické společnosti www.cartography.cz a na webových stránkách soutěže www.cartography.cz/maparoku.

Share
Share