GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapa Venuše i Marsu – obě vytvořil Čech

Asi před měsícem představil amatérský výzkumník vesmíru Daniel Macháček jeden ze svých „velkých projektů“ a to mapy Marsu a Venuše.

Mapa Venuše je v Merkátorově a polární stereografické projekci v měřítcích 1 : 7 000 000 (Merkator) a 1 : 5 000 000 (polární stereografická projekce). Vizualizace je založena převážně na datech z americké sondy Magellan, konkrétně z jeho radaru se syntetickou aperturou (SAR) a radarového výškoměru, ale při její tvorbě autor také použil data z pozemského radiolokátoru v Arecibu, americké sondy Pioneer Venus Orbiter a v neposlední řadě i sovětských sond Veněra 15 a 16. Jako podklad byly použity topografické mapy z datasetu MGN-V-RDRS-5-GDR-TOPOGRAPHIC-V1.0 v nejnovější verzi GTDR3;2 v kombinaci s radarovými mapami Venuše pořízenými přes online rozhraní Map-a-Planet. Použité topografické mapy verze GTDR3;2 byly zpracovány pomocí programu MicroDEM, který umí pracovat s 16-ti bitovou hloubkou.

Ukázka mapy Venuše
Ukázka mapy Venuše

Všechny výškové údaje jsou vybrány z přibližně čtyř miliónů měření pořízených radarovým výškoměrem Magellanu. Výškoměr měřil vzdálenost povrchu Venuše pod sebou a ze známé polohy sondy je pak možné spočítat poloměr planety v místě měření a tedy i výšku terénu v daném bodě, vztaženou k nějaké hodnotě.

Mapa Marsu je ve válcové projekci v měřítku 1 : 7 087 000. V obou mapách jsou zaznačena místa přistání a dopadů kosmických sond.

Zdroj: blog Daniela Macháčka

Share
Share