GISportal
Jedeme i díky Vám

MapSwipe konečně v češtině!

O aplikaci MapSwipe píšeme často ve spojitosti v Mapathony Lékařů bez hranice, kde se na OpenStreetMap mapují oblasti, které zatím nejsou (či velmi jsou špatně) pokryty na klasických mapách. Nyní máme díky překladu Jiřího Podhoreckého k dispozici i aplikaci v českém překladu. Aplikace je k dispozici pro iOS i android. 

MapSwipe je mobilní aplikace s otevřeným zdrojovým kódem, díky níž je mapování po celém světě koordinovanější a efektivnější. Věříme, že kdokoli a kdekoli by měl být schopen přispět k projektu Missing Maps. Naším cílem je proaktivně mapovat místa na světě, která jsou nejvíce ohrožena krizemi, ještě než dojde ke krizi. Z pohodlí mobilního telefonu umožňuje MapSwipe každému člověku podporovat humanitární práci ve třech jednoduchých krocích:

  1. Dokončete úkoly procházením satelitních snímků oblastí, které vyžadují mapování.
  2. Data jsou používána projektem Missing Maps k podrobnějšímu mapování zranitelných oblastí.
  3. Mapy pomáhají organizacím koordinovat humanitární úsilí a zachraňovat životy.

Od svého založení v roce 2015 se MapSwipe rozšířil na více než 30 000 uživatelů, kteří mapují více než 1 000 000 km2 (oblast větší než Egypt). MapSwipe je založen na dobrovolnictví a je veden komunitou. Jakákoli organizace nebo komunita mapování může požádat o použití MapSwipe pro pomoc s jejich činnostmi v terénu. MapSwipe ve své aktualizované verzi kromě primární lokalizace obydlí v neobydlených oblastech umožňuje také upřesnit změny a nedostatky již dříve zmapovaného území. Nová přesnější metadata se pak promítnou do budoucích mapovacích úloh projektu Missing Maps. K dispozici je také nápověda jak mapovat.

Jiří Podhorecký dobrovolně přispívá jak českými překlady, tak i do mapy OpenStreetMap. Podílí se také na překladech dalších mapových aplikací přes překladové platformy, jako například UMap, iD editor, výukového portálu LearnOSM nebo aplikací, kde jsou OSM mapy součástí řešení. Například přírodovědecké pozorování s iNaturalist, epidemiologické aplikace SORMAS, geopprostorový katalog GeoNode, GeoNetwork, HOT Tasking Manager atd. Zabývá se lokalizací i dalšího otevřeného software. Získal poděkování za dobrovolné překlady open-source software od Nadace OSN Digital Impact Alliance. 

Share
Share