GISportal
Jedeme i díky Vám

Mapy.cz na Slovensku v tichosti přecházejí na OSM data

V záři novinek, jako je zobrazení intenzity dopravy v mobilní aplikaci, se bez větší pozornosti odehrává také změna, která pravděpodobně nepotěší uživatele ze Slovenska (nebo ty, co s mapami na Slovensko vyjíždějí). Z vlastních podrobných datových podkladů tu totiž populární mapový portál přechází na data z OpenStreetMap stejně jako u ostatních států. Jen při letmém srovnání stavu před a po se však zdá, že změna je to spíše k horšímu.

zdroj: mapy.cz (okolí města Zvolen)

Že se něco děje, je na první pohled patrné například hned při přiblížení zeměpisné mapy, která zachycuje nejen podobu terénu, ale také řadu zajímavostí a kuriozit. Zatímco dříve byla tato vrstva, stejně jako v Česku, dostupná i v detailním přiblížení, nyní se zobrazí až při levelu zoomu 10. V podrobnějším měřítku již k dispozici není.

 

zdroj: mapy.cz (Slovenský raj)

Na první pohled může změna působit nenápadně, při bližším pozorování je však patrné, že zhýčkaný čtenář zvyklý na zažité znaky v českých turistických mapách bude muset ze svých požadavků slevit. Zmizely orientované znaky železničních stanic informující o poloze nástupiště a při bližším přiblížení se zobrazí jen klasický interaktivní symbol tak, jako jiné body zájmu známé i z dřívějška. Značně chaoticky působí popis, který oproti původnímu umístění často nevhodně zakrývá důležité části podkladu. Názvy některých sídel mizí zcela, číslo cyklostezky je naopak zobrazeno rovnou několikrát. Z porovnání je vidět, že nově chybí také ohraničení maloplošných chráněných oblastí, menší je i počet zobrazených vrcholů. Princip využití uživateli generovaných dat pak logicky přináší také rozdíly v různorodé podrobnosti obsahu mapy u dalších kategorií, ve výše znázorněném srovnání například úbytek lesních cest.

 

zdroj: mapy.cz (Satanova dolina, Spišský Štiavnik) 

Naopak nové stezky v mapě přibyly v oblasti Tater, byť jde v národním parku pro běžné turisty o stezky se zákazem vstupu. Ty dříve v mapách zaznačeny nebyly, a návštěvníci s oprávněním pohybu mimo značené stezky je tak mohou využít. I množství interaktivních bodů symbolizujících vrcholy je lokálně značně vyšší oproti původnímu provedení. Místy ale působí až poněkud nepřehledně. Chybí bohužel i popis turistických cest (např. náročné úseky, sezónní úzávěry a další detailní informace, které dřívě mapu doplňovaly), zmizelo barevné zobrazení jednosměrnosti turistických cest, které je nyní takřka přehlédnutelné velikosti v šedé barvě.

Rozdíl je znatelný také při přiblížení na komunikace, které oproti hladkým křivkám obsahují nyní výrazné lomy. Z druhého snímku pak je patrný i značný například i posun tunelu oproti jeho reálné poloze a vzájemně kolidující znaky pro jednotlivé koleje železniční tratě. Nevzhledně působí také znázornění přemostění silnice železnicí. Rozdíly jsou v nové podobě mapy patrné i v oblasti nížin. Množstvím drobných vodních toků například překvapí východ Slovenska, interaktivními znaky je naopak nabyté městské prostředí centra slovenské metropole.

 

zdroj: mapy.cz (Východoslovenská nížina, centrum Bratislavy)

Novinka zkrátka přináší všechny výhody i nevýhody, které s sebou využití celosvětové databáze nese. Mezi nevýhody lze zařadit zmíněnou absenci některých znaků typických pro české mapy, jelikož pro ně v OSM datech chybí potřebné údaje. Automatické vykreslení pak s sebou nese nevýhodu nevhodných překryvů mapy popisem. Možné jsou i chyby v zákresu nebo označení kategorií kvůli využití crowdsourcingových dat. Těm se však nelze vyhnout nikdy. Výhodou a také důvodem změny je snazší aktualizovatelnost mapových podkladů. Podle vyjádření Mapy.cz momentálně není kapacita na udržování oddělené datové sady pro Slovensko.

I přesto se však zdá, že s přicházející letní sezónou může nová podoba Mapy.cz na Slovensku turisty zklamat. Věřme, že odklon od hlavní dosavadní výhody tohoto mapového portálu – tedy podrobných a kvalitních mapových podkladů pro pohyb v terénu – snad není trvalý a do budoucna se povede mapy na Slovensku vrátit alespoň v některých parametrech na úroveň původních kvalit.

Share
Share