GISportal
Jedeme i díky Vám

Modernizace státního mapového díla (pozvánka)

Sdružení Nemoforum srdečně zve na seminář Modernizace státního mapového díla, který se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2018 v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů

  • PROGRAM
  • 10:00 – 10:10 ZAHÁJENÍ – Ing. Karel Štencel, místopředseda ČÚZK
  • 10:10 – 12:10 PREZENTACE
  • 10:10 – 10:40 Koncepce rozvoje zeměměřictví v letech 2015 až 2020 s výhledem do roku 2022 – Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel Zeměměřického úřadu
  • 10:40 – 11:10 Nová základní mapa v měřítku 1 : 5 000 – Ing. Mario Vejvoda, Zeměměřický úřad
  • 11:10 – 11:30 přestávka
  • 11:30 – 12:10 Modernizace základních map v měřítcích 1 : 10 000 a menších – Ing. Přemysl Jindrák, ředitel Odboru kartografie a polygrafie ZÚ
  • 12:10 – 12:30 Dotazy, diskuse
  • 12:30 ZÁVĚR – Ing. Veronika Nedvědová, předsedkyně sdružení Nemoforum

Přihlášky e-mailem na adresu sdružení Nemoforum do 7. prosince 2018 (jméno a příjmení, titul účastníka, instituce/firma, e-mail – přihlášku Vám potvrdíme). Registrace v místě konání od 9:30. Vložné se neplatí, bez přihlášky místa negarantujeme. Kontakt: nemoforum@cuzk.cz

Share
Share