GISportal
Jedeme i díky Vám

OSM jako dataset pro Network Analyst

Pracovali jste někdy s daty z OSM jako se sítí a prováděli síťové analýzy? Pak jistě musíte dát za pravdu, že ačkoliv kvalita OSM stále roste, stále má tento úžasný zdroj prostorových dat své mouchy. A jednou z těchto much může být právě i využitelnost pro síťové analýzy. Nějakou dobu už ovšem existuje nástroj, který dokáže problém s konverzí dat mezi OSM a ArcGIS značně ulehčit. Aplikace se jménem OSM2NetworkDataset má popisu práce přesně to, co je v jejím názvu – konvertuje data OpenStreetMap (OSM) do formátu použitelného v extenzi Network Analyst pro ArcGIS. Aplikace byla vytvořena ke generování dopravních sítí pro kterýkoliv region a druh pozemní dopravy. Zajímavé je, aplikace vznikla jako bakalářská práce Evy Peters v rámci studií Kartografie a  Geomatiky v Esri Deutschland v Kranzbergu.

V Javě napsaná konzolová aplikace OSM2NetworkDataset (stáhnout aplikaci) nyní ve verzi 1.1.1 for ArcGIS 10.0 poskytuje funkcionalitu potřebnou ke generování síťových datových sad z OSM. V průběhu konverze je vytvořena jak geodatabáze obsahující síťový dataset, tak i mapový dokument, který obsahuje všechny vrstvy potřebné či využitelné k síťovým analýzám v prostředí ArcGIS 10.0. Síť obsahuje nejrůznější omezení provozu, zákazy odbočení, bodové bariéry nebo maximální a průměrné rychlosti na daném úseku. Aplikace je distribuována pod licencí Apache License, Version 2.0. Autoři aplikace dále také uvažují o spolupráci s ArcGIS Editor for OpenStreetMap (OSM Editor), což by otevřelo další funkcionalitu.

Pokud se chcete podívat, jak datové sady generované touto aplikací vypadají, pak se podívejte na uživatelskou skupinu Esri OpenStreetMap OSM Group fungující v rámci ArcGIS Online .

 

Share
Share