GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvanie na konferenciu GeoKARTO 2018

Dňa 6. – 7.septembra 2018 sa na Lesníckej fakulte TU vo Zvolene uskutoční konferencia GeoKARTO. Pozvánka na konferenciu je dostupná tu.

Konferencia bude venovaná aktuálnym otázkam a trendom z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie.

Podujatie ponúka pestrú paletu tematických okruhov:

 • mapovanie a zber dát pre GIS,
 • geovizualizácia a publikovanie máp na internete,
 • tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy,
 • DPZ a spracovanie obrazu,
 • geopriestorové analýzy a modelovanie,
 • mobilné aplikácie,
 • dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy,
 • informačné systémy o území a kataster,
 • open-source GIS a otvorený digitálny obsah.

Dôležité termíny sú nasledovné:

 • 15.5.2018 – prihlásenie abstraktov,
 • 30.5.2018 – vyrozumenie o prijatí abstraktov a článkov,
 • 15.6.2018 – zaslanie abstraktov a článkov do časopisu Kartografické listy,
 • 15.8.2018 – úhrada účastníckeho poplatku,
 • 31.8.2018 – registrácia účastníkov,
 • 6 – 7.9.2018 – konanie konferencie GeoKARTO.

Výstupom z konferencie bude tlačený zborník abstraktov (s ISBN). Vybrané články (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) budú po recenzii publikované v časopise Kartografické listy. Ďalšie potrebné informácie týkajúce sa konferencie GeoKARTO je možné nájsť na tejto stránke.

Share
Share