GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvanie na GIS day 2017 v Nitre

Dňa 22.11.2017 bude prebiehať v Nitre (na Hospodárskej 7) séria prednášok zameraných na využitie GIS technológií a mapathon (t.j. online mapovanie nezmapovaných území) pri príležitosti GIS day 2017.

V rámci jednotlivých prednášok sa môžeme stretnúť napr. s využitím GIS pre samosprávu, GIS portálom mesta Nitry, príkladmi uplatnenia GIS v geografickom výskume, GIS riešeniami spoločnosti Leica, využitím GIS pre vojenské mapovanie a rôznymi ďalšími prednáškami.

Informácie k tomuto podujatiu spolu s autormi a názvami jednotlivých prednášok je možné nájsť tu.

Share
Share