GISportal
Jedeme i díky Vám

Pozvánka na konferenci Geoinformatics ČVUT

Vážení přátelé, dovolujeme si vás pozvat na konferenci Geoinformatics, která proběhne11. a 12. června 2015 na půdě Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Stěžejním tématem konference jsou letos Otevřená data. Dopoledne ve čtvrtek 11. června proběhnou workshopy (o jaké workshopy půjde můžete rozhodnout i vy v anketě v přihlašovacím formuláři).

Odpoledne proběhne první část konference, ve které budou předneseny obecné příspěvky na témata spojená s otevřenými daty, otevřeným software, GISem a geoinformačními vědami. V pátek 12. června bude probíhat klíčová část konference, ve které budou předneseny příspěvky spojené se stěžejním tématem Otevřená data. Mezi nimi vystoupí i klíčoví řečníci, kterými jsou Mgr. Jiří Čtyroký z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), Ing. JiříPoláček CSc. z Českého úřadu katastrálního a zeměměřického, Ing. Petr Dvořáček ze Zeměměřického úřadu a zástupce z Českého statistického úřadu. Konference i workshop jsou bez účastnického poplatku. Ve čtvrtek večer proběhne přátelské posezení v některé z blízkých restaurací. Více o konferenci najdete na internetových stránkách.

Share
Share