GISportal
Jedeme i díky Vám

Proběhl 2. Geografický seminář pro středoškolské pedagogy

V úterý 22. 3 2011 se již podruhé uskutečnil geografický seminář určený pro pedagogy středních škol, pro který bylo letos zvoleno téma Politická geografie světa, současný stav, vývoj a problémy. Geoseminář, který čítal celkem 18 účastníků, hostilo Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a občanským sdružením Buď Geo… . Cílem tohoto setkání bylo přiblížit přítomným pedagogům kombinaci témat GIS, politické geografie a rozvojové spolupráce a jejich možné využití ve výuce.

První přednášku obstaral odborník na politickou geografii RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D. z Katedry geografie Univerzity Palackého v Olomouci, který se zaměřil na aktuální téma politických konfliktů, a to současnou krizi v arabském světě. Během necelé hodiny objasnil základní problematiku této situace spolu s principy arabského a islámského světa, a načrtl možné scénáře budoucího vývoje. V závěrečné diskuzi bylo hlavní otázkou, jak studentům jednoduše vysvětlit situaci v konfliktních oblastech, jako jsou Jižní Súdán, Kosovo a Tchaj-wan. Jiří Pánek z Katedry rozvojových studií jako další přednášející uvedl téma Geoinformatika a „rozvojové“ země. Do své prezentace zahrnul moderní témata geoinformatiky, jako jsou participativní GIS nebo crowdsourcing v aplikacích na rozvojovou problematiku, zároveň uvedl několik zdrojů, které mohou pomoci pedagogům díky svým grafickým vizualizacím k lepšímu pochopení situace v rozvojových zemích. Poslední přednáška, která proběhla v režii členů Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého, představila zapojení GIS do politické geografie. Vít Pászto se zaměřil na teoretičtější problematiku rozdělování volebních obvodů, kdy GIS může pomoci rozpoznat a opravit problémové případy malapportionmentu a gerrymanderingu a závěr semináře vedl Lukáš Marek, který představil a ukázal několik příkladů vizualizace geopolitického vývoje vybraných oblastí ve světě.

 

Zajímavé odkazy, které byly představeny v rámci geosemináře.

Téma: Geoinformatika a rozvojové země

http://www.eyesondarfur.com/

http://www.worldmapper.org

http://www.gapminder.org/

http://stats.oecd.org/OECDregionalstatistics/

 

Téma: Použité GIS v problematice politické geografie

http://www.washingtonpost.com/wp-srv/special/politics/election-results-2010/

http://www.economist.com/content/all_parities_china

http://www.informationisbeautiful.net/2010/the-true-size-of-africa/

 

Share
Share