GISportal
Jedeme i díky Vám

Projekt OpenWebGlobe

Zatímco v případě mapových děl se v současné době setkáváme prakticky každodenně s jejich zobrazením v digitální podobě, co se týče glóbusu, laičtí uživatelé i kartografové jsou stále více či méně odkázáni na klasický analogový model. Proto se v posledních letech se do popředí zájmu dostávají virtuální glóby, snad každý dnes již viděl Google Earth. Nové internetové technologie jako HTML5 a WebGL přinášejí možnosti zobrazení virtuálních glóbů přímo v prostředí webového prohlížeče, bez nutnosti jakékoliv instalace.

Úvodní stránka WebGlobe
Úvodní stránka OpenWebGlobe

OpenWebGlobe je švýcarský open source projekt, který umožňuje implementaci glóbu přímo do webových stránek. Za vznikem projektu OpenWebGlobe stojí především dvojice odborníků na 3D vizualizaci dr. Martin Christen a Benjamin Loesch. Jedná se o open source řešení vyvíjené na univerzitě Fachhochschule Nordwestschweiz Muttenz ve Švýcarsku. Díky volně dostupnému zdrojovému kódu má jakýkoliv uživatel možnost aplikaci uzpůsobit individuální řešením, či se podílet přímo na jejím vývoji. OpenWebGlobe SDK (Software Developer Kit – vlastní zdrojové soubory a nástroje pro vývoj) je šířen pod bezplatnou licencí MIT, umožnující volné stáhnutí, rozšíření i komerční využívání. Kompletní zdrojový kód včetně dokumentace je dostupný na úložišti GitHub.

Ukázka 3D budov v prostředí OpenWebGlobe
Ukázka 3D budov v prostředí OpenWebGlobe

Hlavním přínosem virtuálních glóbů je samozřejmě možnost libovolného natočení pohledu, pozice a přiblížení. OpenWebGlobe umožňuje i zobrazení vlastních dat, ale především podporuje tzv. elevation layer, tedy výšková data ve formě digitálního modelu terénu. Vlastní zobrazovaná data (jak topografický podklad typicky ve formě satelitních snímků tak i tematický obsah) tak většinou nejsou kladeny na glóbus ve formě elipsoidu, ale ve skutečnosti na vygenerovaný 3D model terénu na základě reálných výškových dat.

Špicberky
Špicberky

I když se stále jedná o relativně nové řešení a jeho vývoj stále probíhá, lze se setkat již s reálným nasazením OpenWebGlobe v praxi. V prvé řadě se jedná o 3D vizualizační klient pro oblast Švýcarska zachycující satelitní snímky ve vysokém rozlišení (25cm/pixel) včetně údajů o nadmořské výšce (25 m). Velikost původních surových dat byla cca 1.2TB, které byly zpracovány v prostředí cloudu Amazon S3, kde bylo vygenerováno přes 26 miliónů pyramidových dlaždic v 19 měřítcích. Tato platforma byla vytvořena pro Švýcarský topografický úřad (Swisstopo). Obsahuje texturované i netexturované 3D objekty švýcarských měst, vyhledávací službu a funkce „fly to“, která umožňuje přelet na zvolené místo. Zcela nová verze (uvolněná teprve v dubnu) je nyní také dostupná. Vedle detailních dat pro oblast Švýcarska podporuje zobrazení dalších veřejně dostupných vrstev pro celý svět (NASA, OSM). Načítání těchto dat funguje na principu kladení dat ve fromě dlaždic (WMTS) na povrch glóbu, na jejichž implementaci se mj. podílel Rostislav Nétek během své stáže na univerzitě v Muttenz.

Ukázka českého klienta
Ukázka českého klienta

Dalším případem může být aplikace výzkumného projektu pro rychlé 3D mapování, zaměřená na integraci rozsáhlého 3D mračna bodů zachycených z LIDARového snímání nebo stereo snímání pomocí mobilních mapovacích systémů. Předdefinované dynamické zobrazení pozice umožňují uživateli detailní šetření a měření v prostředí glóbu, sledování pohybujících se cílů, či sledování scény z předdefinované polohy. Díky iniciativě vývojářů z Číny či České republiky, jsou k dispozici i např. i demo verze klienta s výškovými daty pro území ČR. Na přelomu roku pak byl projekt nasazen Norským polárním institutem pro mapování Špicberků.

Ukázka dat z LiDARu
Ukázka dat z LiDARu

Příspěvek na téma OpenWebGlobe, je zařazen také do programu 20. kartografické konference v Plzni.

Zdroj: Nétek R.: OpenWebGlobe –  virtuální glóbus v prostředí internetu. Geografické rozhledy, ročník 23, číslo 1.

Share
Share