GISportal
Jedeme i díky Vám

Rastry jako nedílná součást GIS (workshop)

V rámci letošní virtuální Konference GIS Esri v ČR proběhne online také několik workshopů. Pátý se bude konat ve čtvrtek 26. listopadu v čase 10.00 – 11.00. Workshopem Vás provede Inka Tesařová ze společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Abstrakt workshopu:

Multidimenzionální data, ukazující sledované veličiny v prostoru a čase, i snímky z dronů představují velké objemy rastrových dat, které je potřeba vhodným způsobem uložit, zpracovat a sdílet. Sdílet je přitom vhodné nejen samotná data, ale také výstupy analýz, které díky
nejmodernějším nástrojům na zpracování mohou rychle podat zajímavá svědectví – ať už se jedná o sledování vývoje znečištění ovzduší nad Evropou nebo o automatické vyhledání zájmových objektů na podrobných snímcích. Pokud Vás zajímá, jaké jsou nové možnosti zpracování rastrů na platformě ArcGIS a v softwaru ENVI, podívejte se na tento webový seminář – seznámíte se zde s pojmy jako například ArcGIS Excalibur, ArcGIS Online Imagery, Oriented Imagery, Drone Collections, voxely nebo ENVI SARScape Analytics.

Share
Share