GISportal
Jedeme i díky Vám

Reportáž z konference Geomatika v Projektech

Ve dnech 5. a 6. října 2017 proběhl na zámku Kozel u Plzně letošní ročník konference Geomatika v projektech (již 10. ročník), v tomto roce opět  spojený s konferencí Informačních systémů v zemědělství a lesnictví (21. ročník) a konferencí Plan4All (2. ročník) pod společným názvem ISAF & Geomatika v projektech & Plan4All konference.   GvP1 První den konference proběhl ve dvou sekcích v anglickém jazyce. První sekce byly věnovány prezentacím spojeným se zaměřením asociace Plan4all. Všechny prezentace z této sekce jsou pro zájemce k dispozici online. Představeny byly některé připravované projekty asociace, stejně jako některé již řešené problémy (vizualizace dopravních intenzit, SensLog, Open Land Use a další). Odpolední část, zaměřená na informační systémy v zemědělství a lesnictví, byla zahájena zvaným příspěvkem Ginty Majore, děkanky Inženýrské fakulty Univerzity aplikovaných věd ve Valmieře, na téma enviromentálního modelování s pomocí simulačních modelovacích nástrojů a map pro web. Večer prvního dne pak proběhl společenský večer, kde měli účastníci konference možnost v méně formálním prostředí pokračovat v diskusi nad odbornými problémy či možnostmi budoucí spolupráce. GvP2 Druhý den byl věnován Geomatice v projektech a celý probíhal v českém jazyce. Nemohla nezaznít problematika 3D katastru (Karel Janečka), které se věnuje představená nová kniha. Michal Med mluvil o využití INSPIRE parcel. Zazněly přednášky zabývající se problematikou vztahu map a jejich uživatelů (testování kartografické gramotnosti, analýza čtení pomocí eye-trackingu,…). Radek Barvíř představil zajímavý způsob jak vytvořit interaktivní tyflomapy pomocí chytrých zařízení a 3D tisku. Zajímavý příspěvek přednesla Barbora Špádová z Karlovy university. Ve svém příspěvku, představila projekt what3words.com jako alternativu k adresním a souřadnicovým systémům.  Následující živá diskuse opět potvrdila význam příspěvků od odborníků z jiných oblastí vědy. Dále zazněly příspěvky z oblasti modelování dopravních intenzit, několik příspěvků věnujících se přínosu geomatiky pro památky (3D modelování v projektu Peregrinus Silva Bohemica a příspěvek na téma historických hraničních znaků). Do oblasti fotogrammetrie nás zavedla prezentace Radka Fialy, který přestavil metodu pro kontrolu stavu ochranného pásma vedení zvláště vysokého napětí. Celou odbornou část konference uzavřel příspěvek Hany Kubíčkové, představující technologii Google Tango pro tvorbu 3D modelů (včetně živé ukázky) a posledním, co zaznělo, byl samozřejmě krátký projev hlavního organizátora konference Karla Jedličky.

Ondřej Dudáček a František Kolovský

Edit: Opraven překlep 

Share
Share