GISportal
Jedeme i díky Vám

Reportáž z konference State of the Map US 2015

V červnu se v newyorském sídle OSN uskutečnila pravidelná výroční konference State of the Map US, pořádaná americkou divizí OpenStreetMap (OSM). V Tripomaticu využíváme jednak samotnou databázi OSM, jednak řadu nástrojů, které s tímto projektem úzce souvisejí, a proto jsem se na konferenci vypravil načerpat ty nejčerstvější informace. Nyní bych se chtěl o to nejzajímavější, co na SOTMUS 2015 zaznělo, podělit se čtenáři GISportálu.

Jednoznačně největším tématem konference byly vektorové mapy. Jejich hlavními přednostmi jsou rychlost vykreslování, redukce množství dat servírovaných na klienta a možnost libovolné úpravy mapových stylů přímo v rámci aplikace. Zároveň lze s vektorovými dlaždicemi pracovat jako s klasickou databází, umožnují tudíž provádět routing, geocoding a další GIS operace. Společnosti Mapbox, Mapzen, Scout a další vytvářejí vlastní nástroje pro vykreslování vektorových dat, současně poskutují i mapové servery. Kromě běžných vektorových map byly na konferenci i velmi zajímavé ukázky 3D a dynamických vizualizací.

Dalším klíčovou otázkou v rámci OSM komunity je kvalita a aktuálnost databáze. Několik prezentací se zabývalo způsoby, jak pomocí automatických detekcí i manuálních úprav vylepšit databázi, aby byla maximálně použitelná pro routing a geocoding. Aplikace Strava disponuje spoustu dat o běžeckých trasách, které poskytuje komerčně k dalšímu zpracování, Mapbox vytvořil nástroj TO-FIX, pomocí kterého dokáže interní tým editorů vyřešit tisíce problémů denně. Hodně se pracuje na zlepšování pokrytí míst, kde byla data původně importována z oficiálních zdrojů. Několik přednášejících z různých koutů světa popisovalo, jak pracují na rozšíření OSM komunity a získání co největšího množství aktivních přispěvatelů. Právě ti totiž do databáze přinášejí ta nejhodnotnější data.

State of the Map US 2015
State of the Map US 2015

Velmi důležitým tématem, která zaznívalo na konferenci z mnoha stran, je otázka licence. Konference se účastnili  lidé z Googlu, Foursquare, Twitteru a Facebooku, který rovnou nabídl, že pomůže zafinancovat posílení technické infrastruktury. Další finance budou pravděpodobně věnovány na zaplacení právních služeb nezbytných pro vyřešení všech licenčních otázek a nejasností, které brání tomu, aby data OSM začaly využívat ty největší firmy, a to i k jiným účelům, než jen jako podkladovou mapu.

Zdá se, že organizace si začíná uvědomovat hodnotu celého projektu – například komerční databáze Here Maps byla v minulých dnech prodána za 3 miliardy dolarů. Snaží se proto zapojit více velkých hráčů, aby přispěli na rozvoj OSM a výměnou za volné využití dat pomohli s jejím financováním.

Další konference ze série State of the Map se uskuteční v říjnu v Edinburghu (SOTM Scotland), světové setkání je pak naplánováno na rok 2016 v Bruselu. Videa ze všech přednášek SOTMUS 2015 jsou dostupná zde.

Martin Kučera // Tripomatic.com

Share
Share