GISportal
Jedeme i díky Vám

Simulace evakuace města

Mimořádné krizové události jsou vždy obdobím velké nejistoty. Přestože je GIS již dlouhou dobu používán k plánování evakuace obyvatel, tak až v posledních letech se zabývá i způsobem chování lidí v takovýchto situacích. A právě k simulaci reálného chování jsou využívány multiagentní systémy (Agent-based modeling – ABM). K simulaci ve videu, které se nachází pod článkem, je využita kombinace multiagentních systémů a simulace proudění tekutin (Computational Fluid Dynamics – CFD). CFD v animaci slouží k simulaci šíření kontaminantů vzduchem, ABM modeluje sociální dynamiku obyvatelstva a společně tak předpovídají možnou reálnou odezvu městské populace na šíření znečišťujících látek. Ve videoukázce je zobrazena situace hypotetického vypuštění aerosolu do ulic Los Angeles. Pokud vás téma zaujalo, více o modelu si můžete přečíst v článku jeho tvůrců (v angličtině).

Share
Share