GISportal
Jedeme i díky Vám

Služba krizového řízení Copernicus využita pro mapování výbuchů ve Vrběticích

Po sérii výbuchů v jihomoravských Vrběticích Česká republika aktivovala prostřednictvím Hasičského záchranného sboru službu krizového řízení Copernicus v urgentním režimu (tzv. rush mode). Získané mapy poskytnou záchranářům základní přehled v nepřehledném území.

Jedná se o již třetí využití služby krizového řízení Copernicus v ČR, v minulosti byla služba aktivována při povodních v červnu 2013 a pro cvičení RESTART v srpnu 2013. Copernicus (dříve GMES) je evropský program pro monitorování životního prostředí a bezpečnosti, který vedle snímků vlastních družic Sentinel pro pozorování Země poskytuje služby v celkem šesti tematických oblastech – monitorování území, krizové řízení, atmosféra, mořské prostředí, bezpečnost a změna klimatu. Služba krizového řízení Copernicus poskytuje všem organizacím činným v této oblasti rychlé, přesné a spolehlivé informace, které pomáhají při řešení přírodních i člověkem způsobených katastrof, ale i při jejich prevenci a hodnocení rozsahu způsobených škod. Cílem této služby je rychlé zajištění dostupných dat při povodních, lesních požárech, průmyslových haváriích, sesuvech půdy či humanitárních krizích. Výsledkem služby jsou mapy vytvořené z přesných prostorových informací získaných z družicových obrazových dat, které jsou doplněny daty z pozemních měření nebo i daty z různých veřejných zdrojů. Vytvořené výstupy služby jsou ve většině případů volně dostupné na portálu Evropské komise pro krizové řízení: http://emergency.copernicus.eu. V současnosti jsou k dispozici dva typy produktů – mapování v urgentním režimu a podpůrné mapování. První zmíněné mapy slouží pro podporu bezprostředně po krizové události. Je možné získat podkladové mapy se základním topografickým obsahem, které uživateli poskytnou rychlý souhrn známých informací o území zasaženém katastrofou, nejlépe těsně předtím, než k události došlo. Dále mohou být poskytnuty mapy informující o rozsahu katastrofy, postupu jejího šíření a hodnocení stupně postižení katastrofou. Požadovaná data jsou dodána na základě požadavku v řádu několika hodin až dnů, přičemž tato služba funguje nepřetržitě 24 hodin denně kterýkoli den v roce.

Produkty podpůrného mapování slouží zejména pro dlouhodobou prevenci postižení katastrofou. Mapy nevznikají v reakci na událost, jejich vyhotovení proto trvá v řádu týdnů až měsíců a není dostupné nepřetržitě, jak je tomu v případě předchozí služby. Uživatel si může vybrat produkt se standardní strukturou, nebo může být na základě jeho požadavků vytvořen produkt na míru. Získané mapy mohou poskytnout srozumitelné informace o území ve snaze o redukci rizika ohrožení katastrofou, pomoci při plánování možností v ohrožených oblastech (např. pro vytváření evakuačních plánů) nebo podrobně zhodnotit dopady katastrofy. Více informací o službě krizového řízení naleznete na národním portálu Copernicus nebo evropském portálu pro krizové řízení.

Vrbětice - ukázka mapyUkázka jedné ze získaných map.

Share
Share