GISportal
Jedeme i díky Vám

Soutěž Farming by Satellite 2012

Jedním z trendů současnosti v oblasti geoinformačních technologií je jejich zapojení v tzv. precizním zemědělství, kde triumvirát technologií GPS-DPZ-GIS dokáže pomoci s obhospodařováním zemědělských (i lesnických) ploch. Své využití zde geoinformační technologie mají od základního monitoringu ploch, přes senzorové sítě, plánování hnojení, automatizovaný pohyb vozidel až po speciální mapy a geostatistické analýzy. A právě tématem využití GIT v zemědělství je inspirována soutěž Farming by Satellite 2012, kde mohou mladí lidé do 32 let prezentovat nové nápady pro využití satelitních technologií v zemědělství ke zlepšení produkce, efektivity, zisku a snížení dopadu na životní prostředí.

Soutěž není určena pouze pro odborníky na satelitní systémy nebo zemědělce či farmáře, ale pro všechny zájemce, jejichž nápady se však musí vztahovat k zemědělství, potravinářství nebo využívání krajiny. Hlavním cílem pak je prezentovat výhody a přínosy v uvedených oblastech s využitím satelitních služeb. Hlavním záměrem soutěže je podpořit využívání globálního navigačního družicového systému (GNSS) v zemědělství a jeho přínosy pro koncové uživatele. Jednotlivci nebo týmy mohou představit své nápady a inovace zaměřené především na využívání stávajícího systému EGNOS a nadcházejícího systému Galileo.

Podmínky přihlášení do soutěže a důležité termíny

1. registrace do 31. října 2012
2. sestavení týmu – možnost pracovat samostatně nebo ve skupině (max. 6 lidí)
3. zaslání soutěžních příspěvků do 31. prosince 2012

Vítězové soutěže budou vyhlášeni v únoru 2013 a prezentace vítězného týmu proběhne v Paříži 24. – 28. února 2013.

Vítězné návrhy si odnesou finanční odměnu:

  1. cena: 10 000 EUR
  2. cena: 5 000 EUR
  3. cena: 1 000 EUR

Soutěž pořádají a podpořili: European GNSS Agency (GSA), CLAAS, Bayer CropScience, National Farmers Union (NFU)

Více informací a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách soutěže nebo na informační letáku a plakátu.

via: Český kosmický portál

Share
Share