GISportal
Jedeme i díky Vám

Speciální mapy III. vojenského mapování na Národním geoportálu

CENIA zveřejnila zcela novou mapovou vrstvu vytvořenou z ortorektifikovaných speciálních map III. vojenského mapování v měřítku 1 : 75 000. Mapa je přístupná prostřednictvím webové aplikace Kontaminovaná místaNárodního geoportálu INSPIRE, dostupná je ale i WMS služba pro použití v jiných aplikacích (podrobnosti).

Cenia III. vojenské mapování, zdroj: CENIA

Původní mapování probíhalo v 80. letech 19. století, následně však bylo provedeno několik aktualizací. Mapy zde prezentované byly vydány v období těsně před nebo po druhé světové válce (1935 – 1938 a 1946 – 1947), ale zobrazují stav území nejčastěji z konce 20. a začátku 30. let minulého století. Nejnovější mapové listy již obsahují dotisk kilometrové sítě souřadnic S-JTSK nebo pro znázornění výškopisu kromě šrafování používají už i vrstevnice. Polohová přesnost speciálních map kolísá, existují znatelné lokální deformace, odchylky na některých místech dosahují přes 100 metrů.

Mapy III. vojenského mapování mohou ve spojení s dalšími mapovými podklady sloužit jako zdroj pro vytváření nejrůznějších analýz vývoje území.

Cenia III. vojenské mapování, zdroj: CENIA

Pro zpracování bezešvého obrazu byly použity z převážné většiny již naskenované mapové listy speciálních map III. vojenského mapování vytvořené Laboratoří geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v rámci řešení projektu VaV pro Ministerstvo životního prostředí. Chybějící mapové listy 3955 Hradec Králové, 4060 Ostrava a 4061 Karviná byly získány ze soukromého archivu a naskenovány dodatečně prostřednictvím CENIA. Ortorektifikaci jednotlivých mapových listů pro CENIA vytvořila Slovenská agentúra životného prostredia. Sloučení mapových listů do výsledného bezešvého mapového obrazu provedla CENIA.

Převzato z webových stránek Cenia.

Share
Share