GISportal
Jedeme i díky Vám

Statistický geoportál přináší vizualizovaná data ČSÚ (TZ)

Český statistický úřad spustil jako novou službu veřejnosti Statistický geoportál, který umožní všem zájemcům zobrazení dat na mapovém podkladě. Poskytuje přehled například o tom, ve kterých oblastech Česka žije nejvíce vysokoškoláků či svobodných a další demografické údaje, nechybí ani detailní informace o různých charakteristikách domů a bytů nebo dojížďce do škol a zaměstnání.

„Statistický geoportál nabízí uživatelům zcela nový způsob vizualizace statistických výstupů. Konkrétně se jedná o několik koncových aplikací umožňujících zobrazení vybraných statistických ukazatelů či témat za určité území ve formě přehledných interaktivních map,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Nejrozsáhlejší aplikací je Statistický atlas, který aktuálně zobrazuje data ze Sčítání 2021 za obyvatelstvo, domy a byty pro tradiční územní jednotky v podobě tematických map. Ty je možné zobrazit od úrovně obcí a městských částí či městských obvodů statutárních měst až po tzv. regiony soudržnosti (NUTS 2). Později budou doplněny i menší statistické územní jednotky, složené z částí obcí či základních sídelních jednotek a také data za domácnosti.

Samostatná aplikace vznikla pro prezentaci dat o dojížďce obyvatel do práce či školy. Aplikace Dojížďka zobrazuje směr a intenzitu dojížďkových a vyjížďkových proudů obyvatel a jejich rozdíly mezi vybranými administrativními jednotkami (obcemi, okresy, kraji apod.).

Naprostou novinku představují Statistické georeporty, které poskytují statistické přehledy za uživatelem vymezené území nezávisle na běžném administrativním členění Česka. Zájmovou lokalitou může být např. oblast vymezená přírodními (záplavové zóny, radonové oblasti apod.) nebo socioekonomickými (mapování hluku, emisí nebo zákazníků) jevy. Aplikace sdružuje statistická data za pravidelné jednotky ve tvaru čtverce (gridy) o shodné velikosti 1 x 1 km.

Pro užší okruh smluvních uživatelů požadujících přesnější údaje ve větším územním detailu je pak určena služba Georeporty API vycházející z adresních bodů, která umožňuje unikátní práci s jinak běžně nedostupnými statistickými daty.

Statistický geoportál je postaven na komerční platformě ArcGIS Enterprise vhodně doplněné open source technologiemi a komponentami vyvinutými na zakázku.

„Geoportál bude postupně rozšiřován o další formy prezentace statisticko-geografického obsahu, jako jsou například mapy s příběhem, spojující interaktivní mapy s tematicky zaměřeným textovým a multimediálním obsahem nebo mapové dashboardy pro sledování průběžně se měnících statistických dat,“ dodává Štěpán Moravec z odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.

Share
Share