GISportal
Jedeme i díky Vám

Zahájení projektu COMUNIDAD, který sbližuje Evropu a Latinskou Ameriku! (TZ)

S podporou programu Horizont Evropa (grantová dohoda: 101131859) byl zahájen nový projekt COMUNIDAD, jehož cílem je vytvořit společenství zainteresovaných stran, které se bude věnovat využívání dat programu Copernicus. Projekt se zaměřuje na společný vývoj algoritmů, služeb a produktů přizpůsobených potřebám místních uživatelů, čímž se zvýší kvalita globálních produktů programu Copernicus. Iniciativa bude rovněž zkoumat kombinované využití EGNSS (Evropského globálního družicového navigačního systému) a platformy související s programem Copernicus v Chile a Kolumbii s potenciálem přenosu znalostí do dalších příslušných zemí CELAC.  

Projekt COMUNIDAD má vytvořit komplexní rámec pro využívání dat programu Copernicus v zemědělství, lesnictví a rozvoji venkova. Tento rámec bude klást důraz na využívání, vývoj, testování a vyhodnocování stávajících (na míru CELAC) i nových navazujících služeb programu Copernicus, přičemž se výslovně zaměří na lesnictví v Chile a rozvoj venkova v Kolumbii.

„Očekáváme, že rámec vytvořený organizací COMUNIDAD bude hnací silou rozvoje trhu v tomto odvětví v rámci zemí CELAC. Zapojením místních koncových uživatelů, podpůrných organizací a malých a středních podniků chceme podpořit inovace a spolupráci, které přispějí k udržitelnému socioekonomickému rozvoji,“ uvedl doc. Dr. Hynek Roubík, vedoucí pracovních balíčků číslo pět (WP5) a šest (WP6) z České zemědělské univerzity v Praze.

„Abychom využili dvou let projektu COMUNIDAD k maximalizaci jeho dopadu a vytvořili řešení, které bude odpovídat potřebám uživatelů a dalších zainteresovaných stran v pilotních lokalitách a dalších zemích CELAC, budeme vycházet ze zkušeností LESPROJEKTU a BOSC a z výsledků spolupráce s některými dalšími partnery v dřívějších projektech financovaných EU, zejména DataBio, SIEUSOIL a SmartAgriHubs.“  uvedl Karel Charvát jr, koordinátor projektu COMUNIDAD.

Pro zprovoznění platformy COMUNIDAD budou v Chile a Kolumbii vyvinuty základní pilotní aplikace, které dosáhnou úrovně technologické připravenosti 4 (TRL4) a poslouží jako příklady osvědčených postupů pro další rozvoj. Tyto aplikace podpoří zavádění družicové navigace, určování polohy a času a umožní Chile a Kolumbii hrát vedoucí úlohu při prosazování programu Copernicus v zemích CELAC.

Projekt COMUNIDAD bude hrát klíčovou roli při usnadňování přístupu k datům a informacím programu Copernicus pro zainteresované partnery v Chile a Kolumbii. Jeho cílem je vytvořit „znalostní prostor EU-CELAC“ prostřednictvím podpory spolupráce v oblasti výzkumu a inovací, podpory využívání nových technologií a usnadnění přenosu technologií na podporu udržitelného socioekonomického rozvoje.

Projektové konsorcium zahrnuje:

  • LESPRO – Lesprojekt služby sro
  • BOSC – Baltic Open Solutions Center SIA
  • ČZU – Česká zemědělská univerzita v Praze
  • UAYSEN – Universidad de Aysen
  • SOCIALINNOLABS – Fundacion Socialinnolabs
  • UAM – Universidad Autonoma de Manizales
  • FNC – Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia
  • FIA – Fundacion para la Innovacion Agraria

Pro další informace se prosím obraťte na:

Koordinátor projektu:

Karel Charvát Jr.

E-mail: charvat_junior@lesprojekt.cz    

Tým pro komunikaci:

E-mail: comms4comunidad@gmail.com  

Share
Share