GISportal
Jedeme i díky Vám

Studentská vědecká konference v Bratislavě (pozvánka)

24. dubna se bude konat již sedmý ročník Studentské vědecké konference na Přírodovědecké fakultě UK v Bratislavě. Konference je určena studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia v oblastech biologie, chemie, geologie, geografie (zde je i geoinformatika, kartografie a DPZ), didaktiky a environmentalistiky.

Výstupem z konference je recenzovaný sborník s ISBN a pro české studenty se jedná o zahraniční sborník s ISBN (informace pro ty, kteří sbírají vědecké body). Uzávěrka přihlášek, včetně příspěvků (3-6 stran), je 8. března 2013. Více informací o konferenci naleznete v tiskové zprávě

Share
Share