GISportal
Jedeme i díky Vám

Svět podle geotagovaných tweetů

Zajímavé zobrazení světa do tematické mapy vytvořil nedávno Eric Fischer, jehož zálibou je mimo jiné znázorňování geotagovaných informací do grafů či map. Jeden z posledních jeho výtvorů ukazuje svět pomocí ohraničujících pravoúhelníků, kdy každý tento box svou velikostí vyjadřuje počet geotagovaných tweetů.

Toto vyjadření v mapě není jen jakousi hříčkou autora, ale jak sám uvádí, tak ho právě motivovalo „jak vymyslet přibližně nejoptimálnější sadu ohraničujících boxů pro dotazování v API prostředích, jako je Picasa. Jde o to, abyste při vyhledávání bez upřesnění konkrétní lokality (tzn. celý svět) dostali pouze několik nejaktuálnějších výsledků. A pokud vyberete z dostatečně malého ohraničujícího boxu, tak můžete prohlížet výsledky dále do minulosti. Smysl všeho je to, aby byly uživateli nábídnuty ohraničující boxy se stejnou četností výsledků a mohl tak dostat přibližně stejnou časovou periodu výsledků z každého boxu.“ Eric Fischer tak vytvořil mapu podobnou mapám hustoty obyvatelstva, avšak s hustotou geotagovaných tweet zpráv. Na obrázku můžete vidět znázorněnou Evropu. Více naleznete zde.

zdroj: http://www.flickr.com/photos/walkingsf/6159680639/in/photostream/

Share
Share