GISportal
Jedeme i díky Vám

Tam, kde cesty nejsou

Většina z nás často používá internetové mapy k plánování svých cest, pracovních, soukromých, dovolenkových, za rodinou, … Komunikacemi jsou protkány všechny kontinenty a jejich hustota může poukazovat také na rozvinutost daného státu. Co když se na situaci podíváme opačného úhlu pohledu a pokusíme se nalézt území, která jsou komunikacemi zasažena nejméně? Bude to znamenat, je toto území zaostalé a je potřeba okamžitě cesty doplnit? Nebo naopak nám tento pohled dokáže odhalit území, která je potřeba speciálně chránit právě díky jejich nedotčenosti člověkem a možné zvýšené biodiverzitě?

Právě druhým pohledem se zabývala i část konference OSN o udržitelném rozvoji Rio+20. Původně americká iniciativa NFS Roadless Area Initiative (1, 2) se rozrůstá dále do světa a vůbec poprvé byly oblasti bez přítomnosti komunikací zmapovány celosvětově díky spolupráci se společností Google a využití jejich technologie Earth Engine. Právě díky Earth Engine bylo možné z databáze komunikací, která je zobrazena v Google mapách vygenerovat dvě celosvětové mapy oblastí bez komunikací, respektive vzdálených 1 km nebo 10 km od nejbližší silnice, železnice nebo vodní cesty. Zobrazení je vyvedeno v odstínech zelené a snadno umožňuje identifikovat nejméně člověkem zasažené oblasti jako Amazonský deštný prales, Saharu, lesy v Kanadě nebo indonéské ostrovy. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že vizualizace není, zejména díky nekompletním datům, zcela přesná. Ovšem díky použitým technologiím bude možné analýzu zpřesnit v případě zlepšení situace.

Pokud jste zvědaví, jak byly bezcesté oblasti generovány, pak doporučujeme oficiální Google green blog.

Share
Share