GISportal
Jedeme i díky Vám

Tvorba vlastního widgetu do ArcGIS Experience Builder (workshop)

V rámci letošní virtuální Konference GIS Esri v ČR proběhne online také několik workshopů. Druhý se bude konat ve čtvrtek 12. listopadu v čase 10.00 – 11.00. Workshopem Vás provede Jan Šarata ze společnosti ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Abstrakt workshopu:

ArcGIS Experience Builder se neustále rozvíjí a funkcionalita, kterou disponuje, stále roste. Někdy ale přece jen může uživatelům nějaká specifičtější funkce při tvorbě aplikace chybět, a potom přijde na řadu vlastní vývoj. Dobrá zpráva je, že ArcGIS Experience Builder je k tomuto velmi dobře uzpůsoben a rozšíření funkcionality či vzhledu pomocí widgetů a UI témat zde není žádný problém. Tento workshop se zaměřuje na pokročilejší uživatele či začínající vývojáře a klade si za cíl pomoci jim překonat prvotní překážky při vývoji a seznámit je s prostředím ArcGIS Experience Builder Developer Edition. V krátkosti představí technologie, které slouží při vývoji widgetů (TypeScript, React, JSX, Jimu), ukáže, jak zprovoznit vývojářskou verzi ArcGIS Experience Builder, objasní strukturu widgetů a v neposlední řadě i způsob jejich implementace.

Share
Share