GISportal
Jedeme i díky Vám

Tvořte soubory map pomocí Data Driven Pages (Řízených mapových listů)

Máte zájem naučit se více o „Data Driven Pages“? Bezplatný on-line seminář Esri Vás seznámí s používáním Data Driven Pages (Řízených mapových listů) v ArcGIS Desktop 10. Účastnit se jej můžete ve čtvrtek 8. září od 18.00, 20.00 a 24.00. Seminář bude probíhat online a bude v anglickém jazyce. Přihlásit se na něj můžete pomocí Esri Global Account na stránkách Esri.

Řízené mapové listy jsou nástrojem pro tvorbu série map z jediného mapového dokumentu. Umožňují vytvořit mapové listy podle prvků v řídicí vrstvě, což mohou být polygony (klad mapových listů nebo hranice okresů), ale také linie (například řeka, jejíž tok budou mapové listy sledovat). Na webovém semináři se naučíte, jak vytvořit řídicí vrstvu, jak do mapových listů vkládat statický a dynamický text a jaké jsou možnosti tisku a exportu těchto souborů map.

 

Share
Share