GISportal
Jedeme i díky Vám

V Olomouci tvoří teplotní mapu města – zapojte se i Vy!

Během horkých letních dnů lidé v Olomouci z některých míst spěchají a na jiná naopak cíleně míří, aby se vyhnuli největšímu horku. Výzkumníci z katedry geografie a katedry rozvojových a environmentálních studií (obě PřF UP) si vzali za cíl sestavit pocitovou teplotní mapu Olomouce, která pomůže při návrhu efektivních opatření ke snížení stresu z tepla ve městě. Pomozte jim s výzkumem a přidejte do mapy Vaše postřehy!  

Výzkumný záměr Pocitová teplotní mapa města volně navazuje na projekt Identifikace lokalit ohrožených teplotním stresem – nástroj pro udržitelné plánování měst. Současné přístupy k hodnocení teplotního stresu však kromě fyzikální úrovně (bioklimatické podmínky, kterým je jedinec vystaven) zdůrazňují také roli fyziologických a psychologických faktorů a jejich vzájemnou interakci.

Cílem studie je analyzovat prostorové preference obyvatel a návštěvníků města během horkých letních dnů, identifikovat lokality, které občané a návštěvníci města považují během těchto dní za nehostinné a vyhodnotit adaptační priority (preferovaná opatření) obyvatel města z hlediska mitigace teplotního stresu. Výsledky výzkumu budou sloužit nejen k vědeckých účelům, ale budou předány spolupracujícím odborům MmOl a mohou tak přispět k implementaci efektivních adaptačních opatření, a v důsledku kvalitě životního prostředí ve městě.

Share
Share