GISportal
Jedeme i díky Vám

Veřejná zakázka: „Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat“

V rámci Plánu zahraniční rozvojové spolupráce na rok 2018, schváleného Vládou ČR dne 21. června 2017, vyhlašuje česká rozvojová agentura (ČRA) výběrové řízení na služby pro nadlimitní veřejnou zakázku „Podpora implementace regionální strategie s využitím GIS dat”.

Předmětem veřejné zakázky jsou služby a dodávky (služby jsou přitom převládající), které přispějí k vytvoření plnohodnotného efektivního a závazného rámce pro vznik a fungování národní infrastruktury prostorových informací v Moldavsku.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí  11.074.380,- Kč bez DPH.

Nabídky musí být podávány v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem ve lhůtě pro podání nabídek uvedené v oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek, tedy do 22. 5. 2018 10:30 hod. Potřebné informace pro podávání nabídek v ppeSystem účastníci získají ze zadávací dokumentace. Podávání listinných nabídek není umožněno!

Více informací naleznete na stránkách Věstníku veřejných zakázek.

Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele a na adrese smluvního zástupce zadavatele ve věcech veřejné zakázky.

Share
Share