GISportal
Jedeme i díky Vám

Vize budoucnosti: EIT představil nová inovační společenství zaměřená na výrobu a městskou mobilitu (TZ)

Evropský inovační a technologický institut (EIT) oficiálně představil svá dvě nejnovější znalostní a inovační společenství: EIT VýrobaEIT Městská mobilita. Společně se svými hlavními partnery ze společností TomTom, COMAU, Siemens a CEA, Českého vysokého učení technického v Praze, Technické univerzity ve Vídni a města Barcelona ukázali, jak by mohla společnost vypadat za 15 let.

Společnost, jejíž průmysl je udržitelný, hospodárný, digitalizovaný a především konkurenceschopný. Společnost, která přispívá k oběhovému hospodářství, umožňuje růst a nabízí nejrůznější pracovní příležitosti pro rozmanitou a vysoce kvalifikovanou pracovní sílu. Logistika i doprava jsou inteligentně řízeny. Lidé využívají vysoce efektivní způsoby elektrizované, sdílené či individuální (veřejné) dopravy na požádání. Města poskytují více prostoru pro život, pěší chůzi i hry. Nikoho nemusí znepokojovat znečištěné ovzduší, dopravní zácpy nebo hledání parkovacího místa.

Gioia Ghezzi, členka správní rady EIT, prohlásila: „Jsem nadšena, že mohu představit naše dvě nová inovační společenství, která naleznou odpovědi na zásadní globální výzvy a účinně přispějí k průmyslové revoluci nezbytné pro budování udržitelného světa. Jedná se o vynikající příklady toho, o co EIT usiluje: propojit podniky se vzdělávacími a výzkumnými institucemi s cílem dosáhnout hmatatelných inovací s konkrétním dopadem a v konečném důsledku tak vytvářet lepší a udržitelnější prostředí pro všechny občany v celé Evropě.“

V městských oblastech žije 70 % Evropanů a městská mobilita je zdrojem 40 % veškerých emisí CO2 ze silniční dopravy. Dopravní přetížení, k nimž často dochází ve městech a jejich okolí po celé Evropě, způsobují každoročně náklady ve výši téměř 100 miliard EUR, čili 1 % HDP EU.

Maria Tsavachidis, výkonná ředitelka znalostního a inovačního společenství EIT Městská mobilita, to okomentovala následovně: „Současný model mobility zkrátka není udržitelný. Abychom jej změnili, potřebujeme vyřešit celou řadu klíčových výzev – dopravní přetížení, udržitelný růst měst a ekologicky účinnou dopravu. Musíme tak učinit nyní, začít ve velkém měřítku zavádět technologie a vyvíjet tlak na změnu regulace a infrastruktury. Občané musí dostat příležitost se vyjádřit a hrát aktivní roli v proměně ekosystému městské mobility při společném zkoumání inovativních řešení. Chceme, aby veřejný prostor znovu sloužil tomu, co staří Řekové nazývali ,agora‘: životu, práci a setkávání. Právě toho má dosáhnout znalostní a inovační společenství EIT Městská mobilita – aby se občanům v našich městech lépe žilo.“

Výrobní odvětví v EU zaměstnává téměř 30 milionů lidí v 2,1 milionech podniků a vytváří v průměru téměř 20 % HDP. V důsledku mnoha faktorů se však výrobní odvětví ocitá pod tlakem, ať už jde o rychlý technologický rozvoj nebo o potřebu více oběhového hospodářství.

„Chceme-li v evropském výrobním odvětví dosáhnout udržitelného růstu, musíme inovovat a zaměřit se na průmysl 4.0. Tento posun vyžaduje investice a vzdělávání,“ vysvětlil George Chryssolouris z Univerzity v Patrasu, klíčového koordinačního partnera znalostního a inovačního společenství EIT Výroba. „Inovační model EIT je pro to ideální: tím, že spojuje podniky, průmysl, výzkumné a vzdělávací instituce a rovněž veřejný sektor, funguje nejen jako katalyzátor změn, ale také vytváří nové investice a příležitosti. Žádná iniciativa podobná EIT na světě neexistuje.“

Share
Share