GISportal
Jedeme i díky Vám

Volně dostupná prostorová data (hlavně světová)

Nejcennější a často zároveň nejdražší součástí geografického informačního systému jsou data. Je zřejmé, že společnosti zabývající se sběrem a zpracováním dat si je střeží jako oko v hlavě a také si jich náležitě cení. Následující řádky tedy mohou být vhodným vodítkem zejména pro studenty a případně i vědecké pracovníky, kteří pro své projekty pravidelně hledají dostupné zdroje dat v lokálním či globálním měřítku. Stejným způsobem vznikl i seznam volně dostupných dat, který dal dohromady Robin Wilson v průběhu svých studií. Celý pravidelně aktualizovaný seznam je přehledně členěn jak podle měřítka, případně polohy, tak samozřejmě i podle tematického obsahu jednotlivých vrstev.

Rozhodně musíme také poznamenat, že když jsou datasety volně dostupné, tak ještě nejsou automaticky bezplatně k použití ke všem druhům činností a zejména pak ke komerčním účelům. Proto je vždy potřeba podívat se, pod jakou licencí jsou data poskytována.

Které zdroje dat (nejen těch světových) používáte nejčastěji vy?

Nejcennější a často zároveň nejdražší součástí geografické informačního systému jsou data. Je zřejmé, že společnosti zabývající se sběrem a zpracováním dat si je střeží jako oko v hlavě a také si jich náležitě cení. Následující řádky tedy mohou být vhodným vodítkem zejména pro studenty a případně i vědecké pracovníky, kteří pro své projekty pravidelně hledají dostupné zdroje dat v lokálním či globálním měřítku. Stejným způsobem vznikl i seznam volně dostupných dat, který dal dohromady Robin Wilson v průběhu svých studií. Celý pravidelně aktualizovaný seznam je přehledně členěn jak podle měřítka, případně polohy, tak samozřejmě i podle tematického obsahu jednotlivých vrstev.

Rozhodně musíme také poznamenat, že když jsou datasety volně dostupné, tak ještě nejsou automaticky bezplatně k použití ke všem druhům činností a zejména pak ke komerčním účelům. Proto je vždy potřeba podívat se pod jakou licencí jsou data poskytována.

Které zdroje dat (nejen těch světových) používáte nejčastěji vy?


Nejcennější a často zároveň nejdražší součástí geografické informačního systému jsou data. Je zřejmé, že společnosti zabývající se sběrem a zpracováním dat si je střeží jako oko v hlavě a také si jich náležitě cení. Následující řádky tedy mohou být vhodným vodítkem zejména pro studenty a případně i vědecké pracovníky, kteří pro své projekty pravidelně hledají dostupné zdroje dat v lokálním či globálním měřítku. Stejným způsobem vznikl i seznam volně dostupných dat, který dal dohromady Robin Wilson v průběhu svých studií. Celý pravidelně aktualizovaný seznam je přehledně členěn jak podle měřítka, případně polohy, tak samozřejmě i podle tematického obsahu jednotlivých vrstev.

Rozhodně musíme také poznamenat, že když jsou datasety volně dostupné, tak ještě nejsou automaticky bezplatně k použití ke všem druhům činností a zejména pak ke komerčním účelům. Proto je vždy potřeba podívat se pod jakou licencí jsou data poskytována.


Nejcennější a často zároveň nejdražší součástí geografické informačního systému jsou data. Je zřejmé, že společnosti zabývající se sběrem a zpracováním dat si je střeží jako oko v hlavě a také si jich náležitě cení. Následující řádky tedy mohou být vhodným vodítkem zejména pro studenty a případně i vědecké pracovníky, kteří pro své projekty pravidelně hledají dostupné zdroje dat v lokálním či globálním měřítku. Stejným způsobem vznikl i seznam volně dostupných dat, který dal dohromady Robin Wilson v průběhu svých studií. Celý pravidelně aktualizovaný seznam je přehledně členěn jak podle měřítka, případně polohy, tak samozřejmě i podle tematického obsahu jednotlivých vrstev.

Rozhodně musíme také poznamenat, že když jsou datasety volně dostupné, tak ještě nejsou automaticky bezplatně k použití ke všem druhům činností a zejména pak ke komerčním účelům. Proto je vždy potřeba podívat se pod jakou licencí jsou data poskytována.


Nejcennější a často zároveň nejdražší součástí geografické informačního systému jsou data. Je zřejmé, že společnosti zabývající se sběrem a zpracováním dat si je střeží jako oko v hlavě a také si jich náležitě cení. Následující řádky tedy mohou být vhodným vodítkem zejména pro studenty a případně i vědecké pracovníky, kteří pro své projekty pravidelně hledají dostupné zdroje dat v lokálním či globálním měřítku. Stejným způsobem vznikl i seznam volně dostupných dat, který dal dohromady Robin Wilson v průběhu svých studií. Celý seznam je přehledně členěn jak podle měřítka, případně polohy, tak samozřejmě i podle tematického obsahu jednotlivých vrstev.


Nejcennější a často zároveň nejdražší součástí geografické informačního systému jsou data. Je zřejmé, že společnosti zabývající se sběrem a zpracováním dat si je střeží jako oko v hlavě a také si jich náležitě cení. Následující řádky tedy mohou být vhodným vodítkem zejména pro studenty a případně i vědecké pracovníky, kteří pro své projekty pravidelně hledají dostupné zdroje dat v lokálním či globálním měřítku. Stejným způsobem vznikl i seznam volně dostupných dat, který dal dohromady Robin Wilson v průběhu svých studií.


 

Share
Share