GISportal
Jedeme i díky Vám

Výroční geografická konference v Brně (pozvánka)

Jihomoravská pobočka České geografické společnosti (ČGS) pořádá s pověřením hlavního výboru Společnosti tradiční regionální konferenci v poločase mezi národními geografickými sjezdy. Ve dnech 3. – 7. září 2012 se v Brně uskuteční setkání geografů a příznivců geografie. Na pořádání této akce spojily své síly geografická pracoviště Masarykovy univerzity Brno, Ústavu geoniky AV ČR, v. v. i. a členská základna Jihomoravské pobočky ČGS. Důkazem dobré spolupráce brněnských pracovišť je i spolupráce na přípravě workshopu doktorandů/doktorandek, který se uskuteční 3. září. Součástí programu obou akcí budou i exkurze a společenská setkání. Více informací o konferenci naleznete v 2. cirkuláři.

 

Share
Share