GISportal
Jedeme i díky Vám

Zemětřesení v Chile na radaru Sentinel – 1A

16. září 2015 udeřilo na pobřeží centrálního Chile zemětřesení o síle 8,3 M, které vyvolalo také vlnu tsunami a vynutilo si pobřežní evakuaci. Pomocí diferenční radarové interferometrie, lze ze dvojice radarových snímků získat velmi přesné informace o posunu zemského povrchu způsobeného zemětřesením. Ve výsledném obraze je možné na duhově barevných plochách pozorovat posuny povrchu způsobené zemětřesením. K analýze Chilského zemětřesení byly použity snímky družice Sentinel – 1A  z 24. srpna a ze 17. září. Ze vzniklého interferogramu byl po spočtení interferometrických proužků (fringes) zemský posun odhadnut až na 1,4m. Z obrázku bohužel nejde zjistit, co která barva znamená, protože k němu nedodávají legendu. Sentinel – 1A je družice, která byla vyvinuta Evropskou kosmickou agenturou ESA a je součástí programu Copernicus pod vedením Evropské komise. Družice byla vypuštěna v dubnu 2014 a produkuje radarová data, která jsou jen minimálně ovlivněna atmosférickými vlivy a jsou snímána i v noci.

Vizualizace dopadů zemětřesení v Chile
Vizualizace dopadů zemětřesení v Chile

Matouš Karvánek

Zdroj: http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2015/09/Chile_earthquake_on_the_radar

Share
Share