GISportal
Jedeme i díky Vám

„Žijúca mapa“ – vizualizácia zrážkových úhrnov na príklade rastlín machu

Téma zmeny klímy je v dnešnej dobe aktuálna. Čoraz častejšie sa stretávame s extrémnymi udalosťami spojenými napr. s výkyvmi počasia (vysoké teploty, intenzívne dažde, extrémne silné vetry a pod.), ktoré majú dopad aj na životy ľudí. Na uvedené sa snaží poukázať aj tzv. „Žijúca mapa“ (LIVING MAP), ktorá na príklade rastlín machu zobrazuje zmenu zrážok v letnom období v Európe (pre budúcnosť). Údaje o zrážkových úhrnoch sú získané od Európskej agentúry pre ŽP. Tieto údaje boli odvodené pomocou modelu simulácie klímy, pričom ide o porovnanie letných úhrnov zrážok v rokoch 1971 – 2000 a 2071 – 2100. Simulácia zmeny klímy ukazuje, že južná časť kontinentu prijme takmer o 40% menej zrážok, naproti tomu severná časť prijme cca o 30% viac zrážok. Uvedené zistenia poukazujú na to, že množstvo zrážok v letných obdobiach môže viesť k rapídnejším zmenám v našom prostredí.

Pre vizualizáciu údajov „Žijúcej mapy“ bol navrhnutý lokálny ekosystém. Druhy živého machu (Ceratondon purpureus) boli umiestnené na špeciálny povrch. Tento typ machu môže vizuálne indikovať prítomnosť alebo neprítomnosť vody. Ak mach prijme dostatok vody sfarbí sa na zeleno. Naopak, ak mu chýba voda sfarbí sa do hneda alebo do žlta. Nadmerná vlhkosť spôsobuje, že mach je takmer čierny. Pre tvorbu „Žijúcej mapy machu“ sa dodávalo regulované množstvo vody, pričom sa ukazuje, že toto množstvo zároveň koreluje aj s  digitálnymi údajmi. Ukázalo sa, že rôzne oblasti „mapy“ prijali rozdielne množstvo vody. Za niekoľko mesiacov sa postupne vytvoril špeciálny obraz machu, čo metaforicky predstavuje možný environmentálny scenár na európskom kontinente v roku 2070.

„Žijúca mapa machu“ (zdroj: https://www.behance.net/gallery/68572509/LIVING-MAP)
„Žijúca mapa machu“ (zdroj: https://www.behance.net/gallery/68572509/LIVING-MAP)

„Žijúca mapa machu“ predstavuje experimentálny vizualizačný projekt, ktorý súvisí s doktorandským štúdiom na umeleckej Akadémii (Vilnius Academy of Arts) v Litve. Viac informácií o tomto projekte je možné nájsť na tejto stránke.

Share
Share