GISportal
Jedeme i díky Vám

dva akademičtí pracovníci na katedře geografie (ZČU Plzeň)

 • Plzeň
 • Applications have closed

Západočeská univerzita v Plzni

Náplň práce:

 • aktivní zapojení do vzdělávací činnosti katedry geografie v oblasti ekonomické a regionální
  geografie a GIS
 • výzkumná a publikační činnost v oblasti ekonomické a regionální geografie

Požadujeme:

 • dokončené vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru geografie regionální rozvoj nebo v příbuzných oborech
 • odborné zaměření na ekonomickou geograťti, regionální rozvoj a geografické informační
  systémy,
 • doktorské vzděláru v oboru výhodou (případně předpoklady pro jeho dosažení),
 • schopnost samostatné vědecko-výzkumné a publikační ěinnosti,
 • aktivní znalost alespoňjednoho světového jazyka,
 • morální bezúhonnost a pracovní flexibilitu.

Nabízíme:

 • možrost a podporu profesního růstu,
 • možrost zapojení do projektů katedry’
 • podporu osobního rozvoje v rámci nabídky ZČÚ,
 • přátelské a dynamické prostředí fakulty/katedry,
 • možnost zahraničních stáží.

Pracovní úvazek: 1,0 nebo dohodou
Místo výkonu práce: Plzeň
Možnost nástupu: podle dohody (předpokládáme 1. 9.2018)
Plat: dle tarifu ZČU s výkonnostními bonusy
Uzávěrka přihlášek: 7 . 5. 2018 včetně

Písemné přihlášky spolu se strukturovaným životopisem a kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na adresu: Západočeská univerzita v Plzni, odbor personální 306 14 Plzeň – pošt. přihr. 314 nebo elektronicky na e-mailovou adresu fajtova@rek.zcu.cz

Comments are closed.