GISportal
Jedeme i díky Vám

dva akademičtí pracovníci na katedře geografie (ZČU Plzeň)

  • Plzeň
  • Applications have closed

Západočeská univerzita v Plzni

Náplň práce:

  • aktivní zapojení do vzdělávací činnosti katedry geografie v oblasti ekonomické a regionální
    geografie a GIS
  • výzkumná a publikační činnost v oblasti ekonomické a regionální geografie

Požadujeme:

  • dokončené vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru geografie regionální rozvoj nebo v příbuzných oborech
  • odborné zaměření na ekonomickou geograťti, regionální rozvoj a geografické informační
    systémy,
  • doktorské vzděláru v oboru výhodou (případně předpoklady pro jeho dosažení),
  • schopnost samostatné vědecko-výzkumné a publikační ěinnosti,
  • aktivní znalost alespoňjednoho světového jazyka,
  • morální bezúhonnost a pracovní flexibilitu.

Nabízíme:

  • možrost a podporu profesního růstu,
  • možrost zapojení do projektů katedry’
  • podporu osobního rozvoje v rámci nabídky ZČÚ,
  • přátelské a dynamické prostředí fakulty/katedry,
  • možnost zahraničních stáží.

Pracovní úvazek: 1,0 nebo dohodou
Místo výkonu práce: Plzeň
Možnost nástupu: podle dohody (předpokládáme 1. 9.2018)
Plat: dle tarifu ZČU s výkonnostními bonusy
Uzávěrka přihlášek: 7 . 5. 2018 včetně

Písemné přihlášky spolu se strukturovaným životopisem a kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání zasílejte na adresu: Západočeská univerzita v Plzni, odbor personální 306 14 Plzeň – pošt. přihr. 314 nebo elektronicky na e-mailovou adresu fajtova@rek.zcu.cz

Comments are closed.