GISportal
Jedeme i díky Vám

Kartograf/ka (Sedlčany)

 • Sedlčany
 • Žádosti byly uzavřeny

Zeměměřický úřad

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na tomto služebním místě je 1. října 2020 nebo jiný termín dle dohody. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy, ID služebního místa 30001620, služební místo dle systemizace poř. č. 222.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Posuzování a ověřování kvality výsledků zeměměřických činností při správě státního mapového díla a provádění dalších obdobných systémových zeměměřických prací ve veřejném zájmu.
 • Vykonávání náročných redakčních prací na mapách SMD a na dalších edičních titulech úřadu.

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené,
 • 5 dnů indispozičního volna,
 • FKSP (penzijní připojištění, životní pojištění aj.),
 • příspěvek na stravování z FKSP,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost osobního rozvoje v zájmu organizace,
 • práce v příjemném kolektivu.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 16. září 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu paní Bc. Miroslava Voleská, personalista, Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8, nebo osobně podané na podatelnu
služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (zu.praha@cuzk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: 6yvadsa).

Share

Comments are closed.

Share