GISportal
Jedeme i díky Vám

Specialista ÚAP a GIS (Liberec)

 • Liberec

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici SPECIALISTA ODDĚLENÍ ÚAP a GIS na odboru územního plánování Magistrátu města Liberec.

Jaká bude náplň vaší práce?

 • podíl na tvorbě městského informačního systému a geografického informačního systému pro město Liberec ve vazbě na územní plán, strategické a rozvojové dokumenty a mapové operáty města (digitalizace, aktualizace a prezentace územního plánu města, územně plánovacích podkladů a dalších tematických vrstev potřebných pro činnost veřejné správy)
 • součinnost na koordinaci správy, rozvoje a aktualizaci geografického informačního systému města Liberce
 • součinnost na tvorbě geografického informačního systému města ve vazbě na městský informační systém města včetně rozvoje a technického řešení mapového portálu a databáze geografického informačního systému města
 • spolupráce na koordinaci rozvoje, tvorby a aktualizace digitální technické mapy města Liberce ve vazbě na krajskou digitální technickou mapu
 • podíl na zpracování a vyhodnocení analýz včetně návrhů jejich řešení v rámci potřeb veřejné správy zejména ve vazbě na agendu územně analytických podkladů ORP Liberec
 • sběr a zpracování dat do datového skladu statutárního města Liberec
 • plnění úkolů orgánu územního plánování pro správní obvod ORP Liberec jako pořizovatele územně plánovacích podkladů (zejména územně analytické podklady) dle stavebního zákona a prováděcích předpisů
 • pořizování a aktualizace územně analytických podkladů (ÚAP) včetně potřebných terénních průzkumů a upřesňujících rozborů pro obce ve správním obvodu ORP  Liberec

Co od vás očekáváme?

 • vysokoškolské vzdělání např. v oboru geografie, geodézie, architektura, urbanismus, pozemní stavby, regionální rozvoj nebo v oborech příbuzných
 • znalost problematiky GIS a práce s aplikacemi (platformy CAD, ESRI, apod.) a s databázovými systémy (ORACLE, PostgreSQL, apod.)
 • dobré komunikační schopnosti pro jednání s fyzickými i právnickými osobami, aktivní přístup k řešení problémů, schopnost samostatné systematické a koncepční práce
 • základní orientaci v legislativě v oblasti územního plánování a znalost územní problematiky obvodu obce s rozšířenou působností Liberec
 • znalost a orientace v prostředí technologií pro sběr, zpracování a prezentaci dat (využívání dronů, aparatur GNNS, práce s družicovými daty atd.) včetně schopností tyto technologie aktivně zavádět a zapojovat do stávajících pracovních procesů.

Co nabízíme?

 • zaměstnanecké výhody jsou garantovány platnou kolektivní smlouvou úřadu (přehled poskytovaných benefitů na https://1url.cz/hrOv6)
 • zajímavá práce, jejíž výstupy jsou přímo využívány k rozvoji města Liberec a obcí ve správním obvodu ORP Liberec
 • práce s moderními technologiemi (ÚAV- DJI, GNSS-Geomax , softwarové technologie platforem GEOVAP, ESRI, Bentley….)
 • v případě dobrých pracovních výsledků možnost přeřazení z pracovního místa s pracovní smlouvou na dobu určitou na pozici s pracovní smlouvou na dobu neurčitou
 • příjemné pracovní prostředí v centru Liberce
 • pružnou pracovní dobu
 • osobní rozvoj a zvyšování kvalifikace

Dotazy k pracovní náplni na dané pozici – Ing. Pavel Přenosil (tel.: 485243525)

 

Chcete-li požádat o tuto pozici, prosím navštivte www.liberec.cz.

Share
Share